Chính Sách Bảo Mật

I. Chính Sách Này Bao Gồm Những Gì

Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức Hello Pal thu thập, lưu giữ, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách cũng mô tả cách bạn có thể kiểm soát và bảo vệ sự riêng tư của bạn.


II. Kiểm Soát Và Bảo vệ Sự Riêng Tư Của Bạn

 1. An toàn Cá nhân. Sau khi làm quen ai đó trên mạng, bạn có thể chọn gặp họ ngoài đời. Nếu vậy, hãy cẩn thận và tỉnh táo. Không bao giờ gặp gỡ riêng tư với một người nào đó trong lần đầu tiên; hãy chọn một nơi công cộng và đi cùng một người bạn.
 2. Cài đặt Bảo mật Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật của bạn bất cứ lúc nào, kể cả cách bạn chia sẻ thông tin vị trí của bạn với những người dùng khác. Bạn nên xem lại các thiết lập thường xuyên.
 3. Xóa Tài khoản của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mà bạn đăng tải lên Hello Pal và bạn có thể xóa tài khoản, nhưng bạn không thể lấy lại hoặc xóa thông tin mà người khác đã sao chép.
 4. Xoá Thông tin và Nội dung của bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin và nội dung đã được đăng của bạn. Để làm như vậy, hãy gửi email đến support@hellopal.com từ địa chỉ email liên kết với tài khoản Hello Pal đang yêu cầu xóa. Chúng tôi thực hiện những nỗ lực hợp lý, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo chúng tôi sẽ có thể xóa tất cả các thông tin của bạn ở khắp mọi nơi từ hệ thống của chúng tôi.
 5. Thông Tin về Vị Trí. Chúng tôi thu thập vị trí của bạn khi bạn lần đầu đăng ký Hello Pal.
 6. Chúng tôi không “theo dõi” vị trí của bạn, nhưng chúng tôi thu thập thông tin vị trí địa điểm từ thiết bị hoặc trình duyệt của bạn khi bạn đăng nhập hoặc sử dụng Hello Pal, chẳng hạn như khi bạn truy cập một tính năng nào đó mà sử dụng vị trí. Nhưng chúng tôi không chia sẻ vị trí chính xác của bạn với những người dùng khác.
 7. Mật khẩu. Lưu trữ mật khẩu của bạn ở nơi an toàn, và không chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó có mật khẩu của bạn, bạn nên đổi mật khẩu ngay lập tức.
 8. Đăng tải trên Hello Pal. Đăng tải thông tin cá nhân trên các khu vực công cộng của Hello Pal sẽ làm thông tin được công bố công khai. Các thông tin mà bạn đăng lên hoặc chia sẻ với những người khác có thể lần lượt được chia sẻ bởi họ với những người dùng khác và nó cũng có thể xuất hiện khi ai đó sử dụng một công cụ tìm kiếm công cộng (ngay cả khi người đó không phải là một người dùng Hello Pal). Không đăng thông tin ở các khu vực công cộng của Hello Pal mà bạn muốn giữ riêng tư.
 9. Các Bên Thứ Ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và không có bất kỳ kiểm soát) các chính sách bảo mật của các trang web từ bên thứ ba, các ứng dụng và máy chủ quảng cáo. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của từng cái và mọi trang web cũng như ứng dụng bạn ghé thăm.
 10. Không theo dõi tín hiệu. Một số trình duyệt Internet gồm khả năng truyền tín hiệu “Không theo dõi”, nhưng không có tiêu chuẩn thống nhất cho điều này. Chúng tôi không xử lý hoặc trả lời tín hiệu “Không theo dõi”.

III. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau về bạn và các hoạt động của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký, đăng nhập, và sử dụng Hello Pal gồm các tính năng bạn sử dụng, các trang và màn hình bạn ghé thăm, và các thông tin bạn nhập vào, chẳng hạn như những cuộc trò chuyện. Các ví dụ cụ thể trong các dấu đầu dòng sau đây không hoàn toàn đầy đủ.

 • Chúng tôi nhận được và ghi lại thông tin từ thiết bị hoặc trình duyệt của bạn, bao gồm xác minh của thiết bị di động (AdID, ID thiết bị, vv), Địa chỉ IP, cookie và các thông tin vô tuyến, và vị trí địa lý.
 • Các bên thứ ba. Khi bạn tải xuống hoặc đăng ký Hello Pal bằng hoặc thông qua một nền tảng của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể truy cập và/hoặc thu thập thông tin nhất định từ tài khoản của nền tảng của bên thứ ba hoặc các tập tin cookie được đặt trên thiết bị của bạn bằng trang web của bên thứ ba đó. Ví dụ, nếu bạn tạo tài khoản Hello Pal thông qua Facebook, chúng ta có thể sử dụng các thông tin sau đây từ Facebook để thiết lập tài khoản Hello Pal của bạn: địa chỉ email, quê hương, giới tính, ảnh hồ sơ, ngày tháng năm sinh, danh sách bạn bè và ID người dùng.

IV. Cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo những cách sau:

 • Để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Hello Pal.
 • Để tiến hành nghiên cứu, bao gồm các con số và các loại khách truy cập và lưu lượng Hello Pal.
 • Để phát triển và thử nghiệm các sản phẩm mới và các tính năng, và cải thiện những cái hiện tại của chúng tôi.
 • Để tìm và sửa chữa các vấn đề kỹ thuật.
 • Để thực thi các chính sách bảo mật và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để liên hệ với bạn qua email, tin nhắn văn bản, điện thoại, gọi tự động hay cách khác, bao gồm mời bạn tham gia các khảo sát và cuộc thi, và cung cấp cho bạn cập nhật và thông tin về Hello Pal và các sản phẩm và các dịch vụ khác của chúng tôi.
 • Cookies và cảnh báo Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập các cookie và cảnh báo trên thiết bị hoặc máy tính của bạn để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn. Những tập tin này giúp chúng tôi nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn.
 • Hợp tác với Luật Thi hành. Chúng tôi hợp tác với các quan chức chính phủ và thực thi pháp luật để thi hành và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi chủ động báo cáo, và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho chính phủ hoặc thực thi pháp luật các quan chức nhằm: (1) bảo vệ sự an toàn và an ninh của người sử dụng và các thành viên của công chúng hoặc (2) đáp ứng các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc các yêu cầu khác của chính phủ.
 • Giao dịch kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một đối tác kinh doanh khác cho một sự chào hàng hoặc buôn bán, chuyển nhượng, sáp nhập hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu bất kỳ đối tác kinh doanh như vậy để tuân theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chuyển thông tin đến các bên bán, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi trên toàn cầu, chẳng hạn như cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phân tích cách thức sử dụng dịch vụ chúng tôi, đo lường hiệu quả quảng cáo và dịch vụ, cung cấp dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện thanh toán hoặc tiến hành nghiên cứu và khảo sát. Các đối tác này phải tuân thủ các nghĩa vụ giữ bí mật nghiêm ngặt theo cách thức phù hợp với Chính sách Bảo mật này và những thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết với họ.
 • Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân. Ngoại trừ “Hợp tác với Cơ quan Thực thi Pháp luật”, “Chuyển nhượng Kinh doanh”, “Nhà cung cấp Dịch vụ” (tất cả các mô tả ở trên), cùng với xác minh tài khoản (và sau đó chỉ cho mục đích đó), hoặc thực thi các quyền của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật và các Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân sau đây với bất kỳ bên thứ ba vì bất cứ lý do nào: ngày sinh chính xác của bạn, tên họ bạn, địa chỉ, (các) số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

V. Bảo mật Dữ liệu và Lưu trữ

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn của ngành để ngăn chặn sự mất mát, sử dụng không đúng mục đích hoặc thay đổi các thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn “các tin tặc” khỏi việc thu thập thông tin trái phép này. Chúng tôi có thể lưu trữ tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập vô thời hạn, nhưng chúng tôi không hứa sẽ làm như vậy trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào.


VI. Những thay đổi về chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật theo thời gian để phản ánh các tính năng hoặc dịch vụ mới, những thay đổi trong luật pháp, hoặc thay đổi trong cách sử dụng hoặc thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chính sách Bảo mật hay bất kỳ thay đổi tiếp theo hoặc bạn không hài lòng với Hello Pal theo bất kỳ cách nào, lựa chọn duy nhất của bạn là xóa tài khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Hello Pal sau khi chúng tôi đăng lên một Chính sách Bảo mật được sửa đổi có nghĩa là bạn đồng ý với các phiên bản sửa đổi này.


VII. Ngôn ngữ

Chính sách bảo mật này đã được viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn đang đọc một bản dịch và bản dịch xung đột với phiên bản tiếng Anh, xin lưu ý rằng các phiên bản tiếng Anh là chính thức.


Thông Tin Liên Hệ Của Chúng Tôi

Nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Web:
www.hellopal.com

E-mail:
support@hellopal.com