Đăng ký tài
KHOẢN HELLO PAL!


  • Không có bảng quảng cáo hay cửa sổ bật lên
  • Lưu tất cả các bản ghi âm giọng nói của bạn
  • Sử dụng Từ điển và nghe hướng dẫn âm thanh ngoại tuyến