(English) PB – Benefits

Lợi ích:

  • Truy cập Phrasebook Hello Pal của bạn ở bất cứ đâu: cả khi ngoại tuyến
  • Truy cập miễn phí Phrasebook Hello Pal bằng tất cả các ngôn ngữ có sẵn
  • Các bản ghi âm bởi người bản xứ mà bạn có thể sử dụng để thực hành nói
  • Mỗi Phrasebook được dịch sang tiếng Anh, cùng với một bản dịch nghĩa đen để bạn có thể hiểu mỗi cụm từ đặt cạnh nhau ra sao trong ngôn ngữ đó, từng chữ một