Tut – Làm thế nào để Gửi hình ảnh

Làm thế nào để Gửi hình ảnh

Trong một cuộc trò chuyện, gửi hình ảnh là khá dễ dàng. Nhấn vào biểu tượng “dấu cộng” để đi đến chế độ “phương tiện truyền thông”.

Chạm vào “Bộ sưu tập” để chọn một hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn hoặc chạm vào “Chụp ảnh” để chụp một hình ảnh mới.

Nếu bạn hài lòng với hình ảnh của bạn, hãy gửi đi bằng cách nhấn “OK”.

Ảnh của bạn đã được gửi đến bạn của bạn!