Tut – การส่งภาพใน Hello Pal

การส่งภาพใน Hello Pal

ในบทสนทนา การส่งภาพนั้นทำได้ง่ายมาก เพียงแตะที่ไอคอน “เครื่องหมายบวก” และเข้าไปยังโหมดภาพ

แตะเลือก “คลังภาพ” เพื่อเลือกภาพที่มีอยู่ หรือเลือก “ถ่ายรูป” เพื่อถ่ายภาพใหม่

หากคุณพอใจกับภาพนั้นแล้ว ก็ส่งได้โดยกด “ตกลง”

ส่งภาพให้เพื่อนแล้ว!