สนทนาอย่างไร

สนทนาอย่างไร

12 กันยายน 2016

ในการคุยกับเพื่อน เจ้าบ้านหรือนักเดินทาง แตะที่ไอคอน “สนทนา” ที่อยู่ด้านล่างในเมนูหลัก

tp-14

เลือกคู่สนทนาจากรายการที่มีอยู่หรือเพิ่มเพื่อนที่คุณอยากคุยด้วย

เมื่อคุณเข้าสู่การสนทนากับเพื่อน คุณก็จะเห็นแถบเมนูสีเขียวด้านล่าง

ซึ่งประกอบไปด้วยปุ่ม 4 ปุ่ม:

tp-15

โหมดอักษร (ไอคอนรูปแป้นพิมพ์)

โหมดอักษร (ไอคอนรูปแป้นพิมพ์)

โหมดเสียง (ไอคอนรูปไมโครโฟน)

โหมดเสียงจะให้คุณบันทึกและส่งข้อความเสียงไปยังเพื่อนสนทนาได้

โหมดคู่มือวลี (รูปหนังสือ)

โหมดคู่มือวลีจะช่วยเป็นแนวทางให้คุณได้เรียนและพูดคำและประโยคในภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีประโยชน์มากหากคุณไม่คุ้นเคยกับภาษานั้นๆ

โหมดสื่อ (ไอคอนเครื่องหมายบวก)

โหมดสื่อจะให้คุณส่งหรือถ่ายภาพและส่งภาพนั้นๆ ไปให้กับเพื่อนได้