Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels, 中文, 中文(繁體), Duits, Frans, Koreaans, Braziliaans Portugees, Russisch, Europees Spaans en ไทย. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de standaard taal van deze site. Je kunt op een van de koppelingen klikken om de taal van de site naar een andere beschikbare taal te veranderen.

News


Investor News &
Press Releases


Geen berichten gevonden.

View all

Blog &
App Updates


WEDSTRIJD HELLO PAL: deel je kerstmomenten! 🎄

现在Hello Pal是圣诞季节! 您是如何庆祝这个节日? 以动态分享您的圣诞节庆祝活动,装饰,风景等照片。选为最佳动态的人将获得特别奖励! 从2018年12月20日到31日,我们每天将颁奖给最多3名获奖者 。此外,在比赛结束时(12月31日),我们将给予10个幸运的获奖者特别奖励! 活动规则: 1.活动时间GMT):2018年12月20日00:00 AM至12月31日11:59 PM(GMT) 2. 以动态分享您的照片 (包括至少3张照片)。您必须使用自己的原创照片。 3. 加入描述或标题 – 随意用自己的语言。 4. 用”圣诞比赛”和”娱乐”标签您的帖子。必须同时选择这两个标签! 5. 您可以在比赛期间多次发文,但内容必须与之前的帖子不同。具有相同内容的发文整个比赛将仅被计算成一个。 6. 让尽可能多的人给您的动态送礼物!(如何发送礼物) (点赞和评论不会计入每日奖励,但这些可能有助于您赢得大奖。) 奖励和获奖准则: 每日奖励 每天结束时(2018年12月20-31日),我们将颁奖予获得最多礼物的3个动态作者。 每天3名最多礼物动态将收到: 第一名 = 3, 000 PLT 第二名 = 2, 000 PLT 第三名 = 1, ...
Verder lezen
/ / Nieuws Blog & Application

Hello Pal App-update: geef geschenken voor Momenten die je leuk vindt! 🎉

我们刚刚发布Hello Pal 5.2.5!此更新包括一个动态全新的礼物功能和其他一些改进。详情如下: 喜欢某人的动态?给他们一份礼物! 更新Hello Pal,您会在每个人的动态看到一个全新的”礼物”按钮。如果您喜欢某人的动态,通过向他们发送一份像Palto(PLT)形式的礼物来表达对他们内容的鼓励。 要发送礼物:按”礼物”按钮为您喜欢的动态,输入您想要给予的数额,可选择输入讯息(它将显示为该贴文的评论),然后按”发送”。 礼物功能只能在您启动Hello Pal钱包的情况下使用。即是如果您已经启动了您的钱包,您将自动可以给予别人礼物! 如果您还没有启动您的钱包,现在就立即启动它。只需转到应用程序的”我的”>”钱包”屏幕,然后按”立即启动”按钮。 不够Palto(PLT)?您可以通过Hello Pal奖励赚取更多PLT。有一个全新的奖励在HelloPal奖励>起始奖励–现在就看一看! 未来还将有一些应用内的比赛和赠品。请务必关注我们的官方帐户”HelloPal”(ID10001),让您不会错过我们的公告。 除此以外–Hello Pal 5.2.5还包括一个更新和改进的封锁功能! 封锁功能替换和改进旧有的”忽略”功能。现在当您封锁某人时: • 从您的聊天收件匣中过滤出来自他们的新讯息 • 他们不能再对您的动态留下评论或响应 • 您的讯息来源将隐藏他们的动态 封锁设定将于所有Hello Pal Inc.应用程序(Hello Pal、Travel Pal和Language Pal)中生效。另外,,您不必为了封锁而需要与他们聊天 – 这正适合对于某人的动态并不合您的喜好。 😁 要封锁某人:从他们的个人资料或与聊天画面上按”…”,然后从菜单中选择”封锁”。 注意:在您更新到HelloPal5.2.5之前的”忽略”用户将被自动封锁。 如果您想封锁某人,因为他们违反了我们的社区指南,请不要忘记使用”回报”功能向我们举报他们。如需进一步说明,请在我们的技术支持中提交支持请求,或电邮至support@hellopal.com给我们。 和往常一样,我们在此更新中修复许多错误。请确保您更新到最新版本,这样您就不会遇到这些讨厌的bugs! 更新 Hello Pal ...
Verder lezen
/ / Nieuws Blog & Application, Update

Introductie van Hello Pal-beloningen – Verdien blockchainmunten door Hello Pal te gebruiken!

更新 Hello Pal 我们刚刚发布了自己的Hello Pal虚币 – Palto(PLT)! 随着我们最新Hello Pal(版本 5.2) 的更新,您现在以获得Palto(PLT) 和比特币(BTC) 的形式作为奖励,其他虚拟货币如以太币(ETH) 也将加入。继续阅读以了解更多内容! 甚么是Palto(PLT) Palto是一个新的以区块链为基础的虚拟货币,特别是为Hello Pal用户。与其他区块链虚拟货币(如比特币)一样,Palto中的交易得到区块链技术的好处,包括分散的记录保存。 现在,除了发送和接受虚拟货币,如比特币(BTC)和以太币(ETH),您可以使用Hello Pal和Language Pal的”转账”和”红包”功能接受和发送Palto(PLT)给您的朋友。(Travel Pal也将快加入钱包功能!) 如何能得到Palto?别担心,有一个简单的方法来做到这一点! Hello Pal 奖励 当您更新Hello Pal 5.2和启动您的Hello Pal钱包,您只要简单地积极使用应用程序,使能够开始获取Palto(PLT)和比特币(BTC)(以及未来的其他虚拟货币)。 根据您的应用程序投入程度,您可以获得或多或小的奖励: 1. 起始奖励 完成一组简单的任务,您可以领取大的奖励。 例如,获得良好的信用评分,完成您的个人资料,与一个新朋友开始聊天,发布您的第一个动态,并启动您的Hello Pal钱包。当您完成了这些任务,您可以获得100 PLT! 如果您一个月前加入了Hello Pal,您可能已经完成了大部分的任务。前往”我的”>”Hello Pal奖励”>”起始奖励”来检查您还需要做什么,或者认领您的奖励。 注意:对于如”发布您的第一个动态”之类的任务,您需要发布一个新的贴文,让该任务转为”完成”(在更新成Hello ...
Verder lezen

De Wallet van Hello Pal Wallet is er – Ontvang Bitcoin gratis!

Hello Pal 5.0现已可下载! 使用内建钱包,您现在可以得到一些免费的比特币!请阅读有关详细信息。 Hello Pal钱包 随着新的钱包功能,您可以接收和发送比特币,以太或其他流行的虚拟货币。 前往我>钱包及启动您的钱包! 要转账数字货币或发送”红包”:前去聊天,从聊天列表中选择一个好友,从绿色菜单中按 (+),然后选择”转账”或”红包”。 (您也可以从我>钱包进行转账。 ) 要接收数字货币,只需把您的钱包地址给您的朋友。 前去我>钱包,按”管理”,选择一种货币,然后按”存款”获取您的钱包地址。 注: 目前只有具有”完美”信任评分的用户才能使用輚帐和红色功能。 这些功能将很快提供给其他用户。 注意在发现> Hello Pal 消息(Hello Pal 用户) 或访问我们博客中的公告。 比特币空投 从 2018年8月27日开始,我们将赠送免费的比特币给合资格的用户!要成为合资格的用户: 在2018年8月25日或以前启动您的钱包。 确保已完成您的个人资料。 确保您一直遵循我们的社区指南 确保您的信任评分是「完美」的,或者至少是「良好」的。 了解更多关于信任评分的信息。 (所有具有完美信任评分的用户将获得免费的比特币,但一定数量具有良好的信任评分的用户也可获得免费的比特币。 让别人知道您已经准备好提供帮助 不要错过施予的欢欣! 填写个人资料中新的”我可以帮助”部分,并列出您在翻译、校对等方面的技能。 有什么需要帮忙的吗? 您现在可以筛选您的聊天搜寻结果找到可以帮忙的新朋友! 除此以外! 此更新还包括这些新功能和Bug修正: ...
Verder lezen
/ / Nieuws Blog & Application, Update

View all