Noticias


Noticias de Inversionistas &
Notas de Prensa


No se encontraron entradas.

       

Blog & Actualización
de Aplicación


CONCURSO HELLO PAL: ¡Comparte tus momentos navideños! 🎄

Mùa Giáng Sinh tại Hello Pal đã đến! Bạn kỷ niệm ngày lễ này như thế nào tại đất nước của mình? Hãy chia sẻ các hình ảnh kỷ niệm, trang trí, khung cảnh, v.v… Giáng Sinh thông qua những ...
Read More

Actualización de Hello Pal: ¡Da regalos por los Momentos que te gusten! 🎉

Chúng tôi vừa phát hành phiên bản Hello Pal 5.2.5! Bản cập nhật này bao gồm chức năng QUÀ TẶNG hoàn toàn mới dành cho các Khoảnh khắc và một vài cải tiến khác. Đọc tiếp! Bạn thích Khoảnh khắc ...
Read More

Presentamos las recompensas Hello Pal – ¡Gánese monedas de Blockchain usando Hello Pal!

CẬP NHẬT HELLO PAL Chúng tôi vừa phát hành đồng Hello Pal của riêng mình – Palto (PLT)! Với bản cập nhật Hello Pal mới nhất (phiên bản 5.2), giờ đây bạn có thể nhận được phần thưởng dưới dạng ...
Read More

La billetera de Hello Pal llego, ¡obtén Bitcoins gratis!

Hello Pal-Geldbörse ist hier – Erhalte kostenlose Bitcoin! Hello Pal 5.0 ist jetzt verfügbar! Mit der eingebauten Geldbörse kannst du jetzt ein paar KOSTENLOSE BITCOIN bekommen! Erhalte weitere Details. Die Hello Pal-Brieftasche Mit der neuen Geldbörsen-Funktion kannst du nun Bitcoin, ...
Read More