ANNOUNCEMENT: This app is currently being redeveloped and will be relaunched soon. Watch this space!
Bạn đang đi du lịch?

Nhận sự giúp đỡ từ dân địa phương!

Gặp gỡ dân địa phương và nhận sự giúp đỡ của họ khi bạn đi du lịch!

Dễ dàng tìm được những người có thể cung cấp cho bạn lời khuyên, chỉ dẫn cho bạn các địa điểm xung quanh, chia sẻ bữa ăn với bạn, hoặc thậm chí cung cấp một nơi để ở!

Hãy du lịch nhiều hơn thay vì chỉ tham quan các địa điểm bằng việc tương tác với người dân địa phương!
Bạn không muốn đi một mình?

Bạn sẽ được bạn đồng hành!

Bạn muốn được đồng hành khi đi du lịch? Cảm thấy an toàn hơn với người bạn đồng hành?

Tìm những người bạn đồng hành đang dự định thực hiện chuyến đi đến cùng địa điểm bằng cách thực hiện tìm kiếm nhanh!

Và bây giờ bạn có toàn quyền quyết định xem phần nào của chuyến du lịch bạn muốn đi một mình hay đồng hành cùng ai đó.
Bạn không thể đi du lịch?

Hãy để du khách đến với bạn!

Chào mừng các du khách đến quê hương của bạn với tư cách chủ nhà, và giúp họ bằng bất cứ cách nào bạn thấy thuận tiện cho mình.

Dù cho là đưa lời khuyên hay cung cấp nơi ở, bạn sẽ được trải nghiệm niềm vui của việc cho đi và xây dựng tình bạn lâu dài!
Trò chuyện cùng những người bạn mới

từ khắp nơi trên thế giới!

Bất cứ lúc nào, bạn có thể kết nối với hơn 1 triệu người sử dụng từ khắp nơi trên thế giới cùng sử dụng hệ thống tin nhắn trò chuyện của Travel Pal.

Hãy thiết lập các tiêu chí phù hợp riêng với bạn như quốc tịch, tuổi tác, và ngôn ngữ thông thạo để tìm người phù hợp để trò chuyện cùng.

Nhắn tin hoặc gửi tin nhắn thoại, hoặc thậm chí là gọi điện và gọi video miễn phí!
Bạn không thể nói tiếng nước ngoài?

Có, bạn có thể!

Không biết ngôn ngữ địa phương giờ không còn là rào cản đối với việc giao tiếp!

Với những cuốn sách độc đáo của Travel Pal liệt kê các câu nói thông dụng trong tiếng địa phương, bạn sẽ nói một ngôn ngữ mới chỉ trong vòng vài phút!

Khi không sử dụng từ điển ấy, bạn vẫn có thể trò chuyện một cách tự do về bất kỳ chủ đề nào và bằng bất kỳ ngôn ngữ nào chỉ bằng việc sử dụng các công cụ dịch được tích hợp sẵn.
Xem Video Hướng dẫn

Không thể truy cập Youtube? Xem trên Tudou.com.

Không thể truy cập Youtube? Xem trên Tudou.com.


Xem thêm hướng dẫn.