Mặt trước của hồ sơ

Ví dụ

Khi chụp ảnh, hãy đảm bảo rằng hình ảnh của bạn rõ nét và thông tin hồ sơ của bạn có thể dễ dàng nhìn thấy.

Tránh để ảnh ID bị lóa sáng.