ด้านหน้าของเอกสาร

ตัวอย่าง

ขณะถ่ายภาพ ต้องแน่ใจว่าภาพชัดเจนและมองเห็นข้อมูลบนเอกสารได้

หลีกเลี่ยงไม่ให้มีแสงมากระทบที่บัตรประจำตัว