แนะนำการใช้ Hello Pal

การลงทะเบียน Hello Pal

การลงทะเบียนกับ Hello Pal นั้นทำได้ง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ของคุณในหน้าลงทะเบียน

ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ ณ ที่ใดในโลก จะมีไอคอนสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏขึ้นด้านล่าง หากคุณมีบัญชีในสื่อสังคมเหล่านั้น คุณก็สามารถลงทะเบียนโดยแตะที่ไอคอนนั้นๆ ได้

หรือคุณอาจเพียงแค่กรอกอีเมลของคุณเพื่อลงทะเบียนก็ได้

ขั้นตอนที่ 2

ในหน้าจอถัดไป เพียงกรอกข้อมูลสำคัญของคุณ (ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอนที่จะหาเพื่อนคุย)

Text

ขั้นตอนที่ 3

ต่อไป เลือกสัญชาติและประเทศที่คุณอาศัยอยู่

Text

ขั้นตอนที่ 4

เกือบเสร็จแล้ว! เลือกภาษาแม่ของคุณและภาษาที่คุณต้องการเรียน

Text

หากคุณได้หลายภาษา คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้อีกที่ด้านล่าง โดยกดที่ “ฉันรู้ภาษามากกว่านี้” และเพิ่มดาวเพื่อบ่งบอกความสามารถในภาษานั้นๆ ของคุณ

Text

ขั้นตอนที่ 5

แล้วในที่สุุด ก็มาแต่งบัญชีตามแบบฉบับของคุณเองโดยเลือกรูปโปรไฟล์

Text

และแตะที่ “สร้างบัญชี” ขอขอบคุณที่ลงทะเบียน!

วิดีโอการใช้ Hello Pal – ขั้นพื้นฐาน

ดูใน YouTube:


ดูใน Youku:

วิดีโอการใช้ Hello Pal – การส่งข้อความและข้อความเสียงเป็นภาษาต่างประเทศ

ดูใน YouTube:


ดูใน Youku:

วิดีโอการใช้ Hello Pal – ช่วยเพื่อนของคุณขณะรับและส่งข้อความ

ดูใน YouTube:


ดูใน Youku:

Hello Pal Mirror คืออะไร?

หากต้องการฝึกภาษาโดยไม่รบกวนใคร Hello Pal Mirror จะเป็นเพื่อนคุยที่แสนวิเศษ มันจะส่งสิ่งที่คุณส่งไปทุกอย่างกลับมา

Hello Pal Mirror จะเพียงส่งซ้ำในสิ่งที่คุณส่งไป ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้คุณได้คุ้นเคยกับการใช้ Hello Pal

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรก Hello Pal Mirror จะถูกเพิ่มในรายชื่อเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

แตะที่ Hello Pal Mirror แล้วลองฝึกดู!

วิธีการใช้งาน Hello Pal – แถบเมนูสีเขียว (การสนทนา)

เมื่อคุณเข้าร่วมการสนทนากับคู่สนทนา คุณจะเห็นแถบเมนูสีเขียวด้านล่าง

ซึ่งประกอบด้วยปุ่ม 4 ปุ่มคือ:

โหมดอักษร (รูปคีย์บอร์ด)

โหมดอักษร จะให้คุณส่งข้อความตัวอักษรและสัญรูปอารมณ์ (emoticon) ให้คู่สนทนาได้

โหมดเสียง (รูปไมโครโฟน)

โหมดเสียง จะให้คุณบันทึกและส่งข้อความเสียงไปยังคู่สนทนาได้

โหมดคู่มือวลี (รูปหนังสือ)

โหมดคู่มือวลี เป็นการแนะแนวให้คุณได้เรียนและพูดภาษาด้วยคำและวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหากคุณไม่คุ้นเคยกับภาษา

โหมดสื่อ (เครื่องหมายบวก)

โหมดสื่อ ให้คุณส่งภาพและถ่ายภาพส่งให้กับคู่สนทนาได้

การส่งข้อความใน Hello Pal

ในการส่งข้อความทั่วไป เปิดการสนทนากับเพื่อนของคุณและแตะที่ไอคอนรูปคีย์บอร์ดเพื่อเข้าสู่โหมด “อักษร”

คุณจะเห็นกล่องข้อความด้านล่าง แตะที่กล่องนั้นและพิมพ์ข้อความของคุณ

หากคุณพอใจกับข้อความนั้นแล้ว ก็แตะที่สัญญลักษณ์รูป “เครื่องบินกระดาษ” ที่ด้านขวาเพื่อส่ง

ในการส่งสัญรูปอารมณ์ (emoticon) แตะที่ไอคอน “หน้ายิ้ม” และเลือกอารมณ์ที่ต้องการแสดง และมันจะปราฏบนกล่องข้อความของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว กดที่ไอคอน “เครื่องบินกระดาษ” เพื่อส่งออก

การส่งข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ

ในหน้าต่างการสนทนา โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดข้อความโดยการเลือกไอคอนแป้นพิมพ์

ตอนนี้ให้คุณพิมพ์ข้อความบางอย่างลงในกล่องข้อความด้านล่าง อย่างเช่น “สวัสดี”

คุณสามารถส่งออกเป็นข้อความตัวอักษรปกติตามที่เป็น หากจะส่งข้อความนี้เป็นภาษาต่างประเทศ ให้กดปุ่มแปลภาษา (Translate)

และตอนนี้คุณก็จะอยู่ในหน้าการแปล แตะที่ปุ่มแปล เพื่อแปลข้อความของคุณ

ด้านบนเป็นสิ่งที่คุณเขียน ส่วนด้านล่างเป็นผลการแปลด้วยภาษาที่ใช้ล่าสุด ซึ่งในกรณีนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส

หากจะเปลี่ยนภาษา ให้กดที่สัญญลักษณ์ธงชาติแล้วเลือกภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น

หลังจากนั้น คุณสามารถกดเปลี่ยนหรือแปะการแปลไว้ที่กล่องข้อความเพื่อแก้ไขในภายหลัง หรือเพียงกดที่รูป “เครื่องบินกระดาษ” เพื่อส่งข้อความในทันที

คู่สนทนาของคุณจะได้รับข้อความ โดยมีข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลแล้วอยู่ด้านบน และข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับอยู่ด้านล่าง

ในบางภาษา จะมีลูกศรสีเขียวอยู่ถัดจากข้อความต้นฉบับ

เมื่อกดปุ่มลูกศรสีเขียว ก็จะเห็นเวอร์ชันภาษาโรมันของข้อความที่แปล

การส่งข้อความเสียงใน Hello Pal

ในการส่งข้อความเสียง เริ่มการสนทนากับเพื่อนของคุณก่อน และแตะที่รูปไมโครโฟน

แตะและกดค้างไว้เพื่อทำการบันทึก

หากพอใจในเสียงที่บันทึกไว้ แตะที่ สัญลักษณ์ “หัวแม่มือยกขึ้น” เพื่อส่งให้เพื่อน แต่ถ้าต้องการบันทึกใหม่ แตะที่ สัญลักษณ์ “หัวแม่มือยกลง” และทำซ้ำอีกครั้ง

การส่งข้อความเสียงเป็นภาษาต่างประเทศ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้อยู่ในโหมด “เสียง” โดยการเลือกไอคอนเสียงภายในการสนทนา

ในการส่งข้อความเสียงเป็นภาษาต่างที่ประเทศ ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถอัดข้อความเสียงง่ายๆ โดยกดปุ่มอัดเสียงค้างไว้ขณะพูด ลองสมมติว่าคุณต้องการพูดคำว่าสวัสดีในภาษาญี่ปุ่น

ก่อนอื่น แตะที่ปุ่มแปลภาษาทางด้านขวา

ในกล่องข้อความ พิมพ์ “สวัสดี” หลังจากนั้นกดปุ่มแปลภาษาอีกครั้ง

หลังจากนั้น คุณจะเห็นแถบเครื่องมือแปลภาษา

แตะที่ชื่อภาษา อย่างในตัวอย่างนี้ แตะที่ “ภาษาฝรั่งเศส” และเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่น

สังเกตว่าตอนนี้คำว่า “Salut” กลายเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่น

ในบางภาษา จะมีเวอร์ชันภาษาโรมันปรากฏอยู่ใต้การแปล ตัวอย่างเช่น จะเห็นเวอร์ชันภาษาโรมันของคำว่า “ni hao” ใต้การแปลภาษาจีนในคำว่า “สวัสดี”

หากจะฟังว่าออกเสียงอย่างไร ให้กดปุ่มเสียงทางด้านซ้าย

เมื่อคุณพร้อมแล้ว กดปุ่มอัดค้างไว้แล้วพูดวลีนั้น จากนั้นปล่อยมือเมื่อเสร็จ

หากจะตรวจสอบการอัดของคุณ แตะที่ไอคอนดูล่วงหน้า หากคุณพอใจแล้ว กดปุ่มนิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้น หรือจะกดปุ่มนิ้วหัวแม่มือชี้ลงเพื่อทำการอัดใหม่

เมื่อคู่สนทนาของคุณได้รับข้อความ เขาสามารถแตะที่ปุ่มเล่นเพื่อฟังสิ่งที่คุณพูด

แต่หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณพูดอะไรไป คุณสามารถกดที่ปุ่มลูกศรสีเขียวซึ่งจะเผยข้อมูลออกมา เช่นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและคำแปล

ในบางภาษา การกดที่ลูกศรสีเขียวจะแสดงเวอร์ชันภาษาโรมันของข้อความที่แปล ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นเวอร์ชันโรมัน “ni hao” ในการแปลภาษาจีนจาก “Hello” หลังจากที่กดที่ลูกศรสีเขียว

การใช้คู่มือวลีฝึกภาษาใน Hello Pal

สมมติว่าคุณอยากคุยกับใครสักคนเป็นภาษาจีน แต่คุณพูดไม่ได้ นี่เองเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีคู่มือวลีพกพานี้

คู่มือวลีของเรามาในรูปแบบภาษาต่างประเทศและหมวดหมู่ต่างๆ มากมาย ในแต่ละหมวดหมู่จะประกอบด้วยรายการวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้คุณได้สื่อสารกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้

ในการใช้คู่มือวลีฝึกภาษาใน Hello Pal  ทำให้คุณเรียนภาษา สนทนา คุย แชทออนไลน์กับเพื่อนได้ทุกภาษา

ไปที่ “การสนทนา” จากนั้นเลือกเพื่อน และแตะที่ “คู่มือวลี” ที่ด้านล่างของหน้าจอสนทนา

เลือกภาษาที่คุณต้องการเรียน โดยแตะที่ธง ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก “ภาษาจีนแบบง่าย” จากนั้นจากนั้นเลือกแบบ “พื้นฐาน”

รายการหัวข้อจะปรากฏขึ้น เลือกหัวข้อเพื่อดูวลี ลองเลือก “การทักทาย”

เลือก “สวัสดี”

ในหน้าจอถัดมา คุณจะได้เห็นว่า “สวัสดี” นั้นเขียนและออกเสียงอย่างไรในภาษาจีน

คำแปลของแต่ละวลีจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน

 1. คำอ่านอักษรโรมัน (สีชมพู) – คำหรือวลีนั้นอ่านออกเสียงอย่างไร
 2. คำแปล (สีฟ้า) – คำหรือวลีนั้นเขียนอย่างไร
 3. ข้อคิดเห็น (เครื่องหมายคำพูด) – ข้อคิดเห็นหรือโดยทั่วไปจะเป็นคำแปลตามตัวอักษรของวลีนั้น

ด้านล่างยังมีอีกสามปุ่ม

 1. เพิ่มเป็นรายการโปรด (รูปดาว) – ให้คุณได้บันทึกวลีลงในรายการโปรดของคุณ
 2. เล่น (รูปสามเหลี่ยม) – เล่นเสียงอัดตามตัวอักษรของวลีนั้น
 3. เล่นแบบช้า (รูปสามเหลี่ยมสองอัน) – เล่นเสียงของวลีนั้นอย่างช้าๆ.

ทันทีที่คุณคุ้นเคยกับวลี คุณสามารถส่งวลีนั้นได้ โดยกดที่ปุ่ม “ส่ง”

หากคุณต้องการ คุณสามารถอัดวลีได้ โดยแตะที่ “กดค้างไว้เพื่ออัด” ค้างไว้

หลังจากอัดเสียง คุณสามารถตรวจสอบเสียงที่อัดได้ โดยแตะที่ปุ่ม “ฟังก่อน” (รูปลำโพง) จากนั้นเลือก “พอใจ” เพื่อส่งหรือ “ไม่พอใจ” เพื่อบันทึกใหม่

เยี่ยมยอดมาก! คุณเพิ่งพูดคำว่า “สวัสดี” เป็นภาษาจีน!

การรับข้อความวลี

เมื่อได้รับข้อความวลี แตะที่ปุ่ม เล่น (หากมี) เพื่อฟังเลียงบันทึก

แตะที่ปุ่มลูกศรสีเขียวเพื่อดูการออกเสียง คำแปล การเขียน และหมายเหตุต่างๆ (ถ้ามี)

การใช้รายการคำศัพท์ (Vocab Lists) ใน Hello Pal

ในโหมด “คู่มือวลี” บางวลีจะมีคำที่ถูกเน้นด้วยสีแดง ซึ่งหมายความว่าคำนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์คืออะไร?

รายการคำศัพท์ คือ รายการตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ในการสร้างประโยคที่เหมาะสมกับคุณ

ลองใช้รายการคำศัพท์ (Vocab Lists) ใน Hello Pal

โดยลองใช้วลีนี้เป็นตัวอย่าง:

ฉันเกิดที่ประเทศจีน

เมื่อแตะที่คำในรายการคำศัพท์ (ในกรณีนี้คือ “ประเทศจีน“) รายการคำและวลีที่มีความเป็นไปได้จะถูกแสดง เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงวลีได้

ยกตัวอย่างเช่น ลองเลือก “สหรัฐอเมริกา” แตะเครื่องหมาย “+” ด้านข้างเพื่อแสดงคำแปลของ “สหรัฐอเมริกา” ในภาษาที่คุณต้องการอัด การแตะที่ปุ่มเล่นจะสามารถเล่นเสียงอ่านได้

 • คำอ่านอักษรโรมัน (สีชมพู)
  คำหรือวลีนั้นออกเสียงอย่างไร
 • คำแปล (สีฟ้า)
  คำหรือวลีนั้นเขียนอย่างไร
 • เสียงอ่าน (ปุ่มเล่น)
  เล่นเสียงอ่านของคำหรือวลีนั้น

แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อใช้งาน

ดีมาก! ตอนนี้คุณก็สามารถอัดวลีใหม่ของคุณได้แล้ว!

การส่งภาพใน Hello Pal

ในบทสนทนา การส่งภาพนั้นทำได้ง่ายมาก เพียงแตะที่ไอคอน “เครื่องหมายบวก” และเข้าไปยังโหมดภาพ

แตะเลือก “คลังภาพ” เพื่อเลือกภาพที่มีอยู่ หรือเลือก “ถ่ายรูป” เพื่อถ่ายภาพใหม่

หากคุณพอใจกับภาพนั้นแล้ว ก็ส่งได้โดยกด “ตกลง”

ส่งภาพให้เพื่อนแล้ว!

การหาเพื่อนใน Hello Pal

ไปที่ “การสนทนา” (Chat) เพื่อหาเพื่อนคุย

ตอนนี้กด “เพิ่มการสนทนา” หรือไอคอน [+] ที่มุมบนขวา

ในหน้าจอถัดมา คุณสามารถคัดกรองการค้นหาของคุณด้วยเพศ, ภาษาที่พูด, ภาษาที่เรียน และอื่นๆ

เมื่อคุณพร้อมแล้ว เลือก “ตกลง” หากคุณต้องการย้อนกลับและทำการแก้ไขใหม่ ให้แตะที่ไอคอน “การค้นหา” ที่ด้านขวาบน

เลือกเพื่อนสนทนาโดยแตะที่ปุ่ม “การสนทนา” ในรายการค้นหา

การดูโปรไฟล์ของเพื่อน ทำได้โดยแตะที่รูปโปรไฟล์ของเขา และในหน้าโปรไฟล์นี้ คุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ด้วยการแตะที่ปุ่ม “การสนทนา” สีเขียวได้เช่นเดียวกัน

ช่วยเพื่อนเรียน 1 – การรับข้อความ (เพิ่มการตอบสนอง)

คุณสามารถช่วยเหลือคู่สนทนาของคุณ โดยการแสดงปฏิกิริยาต่างๆ ในสองสถานการณ์ อย่างแรกคือเมื่อได้รับข้อความจากคู่สนทนา และอย่างที่สองคือเมื่อส่งข้อความ

ตอนนี้ มาดูการแสดงปฏิกิริยาเมื่อได้รับข้อความกันก่อน

การแสดงปฏิกิริยาด้วยสัญรูป (emoticon)

หากแตะที่สัญลักษณ์การสนทนา คุณจะเห็นไอคอนสองแบบ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแสดงปฏิกิริยาของคุณได้โดยตรงในข้อความ

การกดที่รูปหน้ายิ้มจะให้คุณเลือกแสดงอารมณ์ต่างๆ ได้

ในตัวอย่างนี้ ลองเลือกที่ไอคอน “ยิ้ม”

บนอุปกรณ์ของคู่สนทนาของคุณก็จะแสดงเหมือนกัน

เยี่ยม! คุณได้แสดงอารมณ์ของคุณให้คู่สนทนารับรู้แล้ว!

การแสดงความคิดเห็น

คราวนี้ มาลองแตะที่ไอคอนแสดงความคิดเห็น

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น จะมีตัวเลือกสองทาง: เพื่อให้คุณเลือกว่าจะแสดงความเห็นด้วยข้อความหรือเสียง

แสดงความเห็นด้วยข้อความ

เพื่อแสดงความเห็นของคุณต่อคู่สนทนาผ่านข้อความ แตะที่ไอคอน “แป้นพิมพ์” และพิมพ์ความคิดเห็นของคุณลงในกล่องข้อความที่มีอยู่

หากคุณพอใจกับข้อความของคุณแล้ว แตะที่ไอคอน “ส่ง” ที่อยู่ทางด้านขวา

ตอนนี้ความคิดเห็นของคุณสามารถแสดงให้คู่สนทนาเห็นได้แล้ว แตะที่ไอคอน “ดู” (สัญลักษณ์คำพูดพร้อมจุด 3 จุด) ที่อยู่ข้างข้อความสนทนา

แสดงความเห็นด้วยเสียง

สำหรับการแสดงความเห็นด้วยเสียง กดที่ไอคอน “เสียง” หรือสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนและกดค้างไว้เพื่อบันทึก และปล่อยเมื่อพูดเสร็จแล้ว

ในการตรวจดูการบันทึกเสียงของคุณ กดเลือกที่ไอคอน “ดูก่อน” (สัญลักษณ์การพูดพร้อมเสียง) หากคุณพอใจกับเสียงแสดงความคิดเห็นของคุณแล้ว กดที่รูปหัวแม่มือชี้ขึ้นเพื่อส่ง หรือกดรูปหัวแม่มือชี้ลงเพื่อทำซ้ำอีกครั้ง

คู่สนทนาสามารถฟังความเห็นผ่านเสียงของคุณได้แล้วโดยแตะที่ไอคอนความคิดเห็นในจอภาพในอุปกรณ์ของเขา

และกด “เล่น” เพื่อรับฟัง

ช่วยเพื่อนเรียน 2 – การส่งข้อความเสียง (เพิ่มคำอธิบาย)

คุณสามารถช่วยเหลือคู่สนทนาของคุณฝึกภาษา โดยการแลกเปลี่ยนข้อความเสียง

ในตัวอย่างนี้ เพื่อนชาวจีนของคุณต้องการฝึกภาษาอังฤษ

คุณสามารถช่วยเขาได้โดยพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษและเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด คุณก็สามารถเพิ่มคำอธิบายลงไปในข้อความเสียงนั้น

ขั้นแรก บันทึกเสียงของคุณโดยกดค้างไว้ที่ปุ่มบันทึก

ลองฟังเสียงที่บันทึกโดยกดที่ไอคอน “ฟังก่อน” คุณสามารถส่งข้อความตามนั้นได้โดยกดที่ “พอใจ (รูปหัวแม่มือชี้ขึ้น)” หรือคุณอาจเพิ่มคำอธิบายเพื่อช่วยคู่สนทนาของคุณต่อไป

แตะที่ “เพิ่มคำอธิบาย” และกรอกสิ่งที่คนพูดลงไป

คุณสามารถส่งได้เลยตอนนี้ แต่จะช่วยเพื่อนได้มากกว่าถ้าคุณใส่คำแปลลงไปด้วย

คุณยังสามารถพิมพ์รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเสียงที่บันทึกของคุณ และหากพอใจแล้วก็สามารถส่งข้อความเสียงของคุณโดยกดที่ “พอใจ (รูปหัวแม่มือชี้ขึ้น)”

คู่สนทนาสามารถฟังความเห็นผ่านเสียงของคุณจากอุปกกรณ์ของเขาได้แล้วโดยแตะที่ปุ่ม “เล่น”

แตะที่ลูกศรสีเขียวและจะเห็นคำอธิบาย

คุณได้ส่งข้อความเสียงพร้อมคำอธิบายให้กับคู่สนทนาได้แล้ว!

การดาวน์โหลดแพคเสียงสำหรับคู่มือวลี

แพคเสียงสำหรับคู่มือวลีนั้นประกอบด้วยไฟล์เสียงทั้งหมดที่ใช้ในคู่มือของแต่ละภาษา เมื่อดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์มือถือของคุณ ก็จะทำให้สามารถเล่นได้ในทันทีโดยเป็นการลดปริมาณการส่งข้อมูล (data banwidth) ที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายมือถือด้วย

ดาวน์โหลดแพคเสียงสำหรับคู่มือวลีได้โดยกดที่ ค้นพบ ในเมนูหลัก

และเลือกเสียงคู่มือวลี

จากนั้นคุณก็จะเห็นรายการแพคเสียงคู่มือวลีที่มี เลือกภาษาที่คุณต้องการ และแตะที่ปุ่มสีเขียวเพื่อดาวน์โหลดแพคเสียง

คำเตือน: การดาวน์โหลดจะดีที่สุดเมื่อใช้ Wi-Fi และต้องแน่ใจว่าคุณมีพื้นที่ว่างในมือถือที่เพียงพอต่อการดาวน์โหลด!

การรายงานผู้ใช้ Hello Pal

การรายงานผู้ใช้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำได้ 2 วิธี: จากการสนทนาหรือจากหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

การรายงานผู้ใช้จากการสนทนา

 1. ในการสนทนา ให้แตะไอคอน “สามจุด” ที่มุมบนขวา
 2. ตอนนี้แตะที่ รายงานผู้ใช้.
 3. คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆแตะที่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเพื่อรายงานผู้ใช้

  ถ้าแตะที่อื่นๆ กรุณาใส่คำอธิบายและเราจะตรวจสอบต่อไป และเมื่อเสร็จแล้ว ก็กดตกลงเพื่อส่ง

  หากจะยกเลิก แตะที่ “ยกเลิก”.


การรายงานผู้ใช้จากหน้าโปรไฟล์

 1. ในหน้าโปรไฟล์ แตะที่ไอคอน “จุดสามจุด” ที่มุมบนขวา
 2. ตอนนี้แตะที่ รายงานผู้ใช้.
 3. คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆแตะที่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเพื่อรายงานผู้ใช้

  ถ้าแตะที่อื่นๆ กรุณาใส่คำอธิบายและเราจะตรวจสอบต่อไป และเมื่อเสร็จแล้ว ก็กดตกลงเพื่อส่ง

  หากจะยกเลิก แตะที่ “ยกเลิก”

เกมที่มีผู้เล่นหลายคน (เล่นกับเพื่อน)

ไปที่ “การสนทนา” (Chat) > “เล่นเกม” (Game)

จากนั้นแตะที่ปุ่ม”เพิ่มเติม (+) ” หรือ “เพิ่มเกม (+ Add Game)” สีเขียวเพื่อเชิญเพื่อน

ในหน้าจอที่เปิดขึ้นใหม่ คุณสามารถคัดกรองเพื่อนเล่นจากสัญชาติ ที่อยู่ อายุ ภาษาที่เรียนหรือภาษาที่พูด จากนั้นแตะ “ตกลง” เมื่อเสร็จ

ในหน้าจอถัดมา เลือกเพื่อนโดยแตะที่ปุ่ม “ตัวต่อ”

ในหน้าจอเกม เลือกภาษาของเกมโดยแตะที่ไอคอน “ธง” ด้านล่าง

จากนั้นทำการเลือกระดับความยาก ตามตัวอย่างนี้ เราเลือกระดับ “1”

ตัวอย่างวลีจะปรากฏ ซึ่งวลีเหล่านี้จะถูกใช้ในเกม

แตะที่ “เริ่มต้น (Start)” เพื่อเริ่มเล่น

ในหน้าจอถัดมา เลือกจำนวนคำถามและความยากของเกม จากนั้นแตะ “เริ่มต้น” เมื่อคุณพร้อม

ในตอนนี้ คำเชิญจะถูกส่งไปยังเพื่อนของคุณ เมื่อเขา/เธอตอบรับคำเชิญ คุณก็เล่นเกมได้แล้ว!

เกมที่มีผู้เล่นหลายคน

คุณทั้งคู่จะไดัรับคำถามในแต่ละรอบ

คำตอบของคุณจะต้องตรงกับความหมายของวลีนั้น

จากตัวอย่างนี้ เราได้เลือกภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาของเกม คำถามคือ “คุณสบายดีไหม?” ดังนั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็น “お元気ですか? (Ogenki desuka?)”

แตะที่คำตอบของคุณเพื่อดำเนินการ

ในหน้าจอถัดมา คุณจะมีตัวเลือกให้ฟังวลีนั้น จากนั้นส่งคำตอบโดยการแตะที่ “ส่งเป็นข้อความ” หรือ “กดค้างไว้เพื่ออัด”

เมื่อคุณตอบคำถามหนึ่งเสร็จสิ้น คำถามต่อไปก็จะปรากฏขึ้น

คุณจะต้องตอบคำถามทั้งหมดเพื่อจบเกม แต่หากคุณต้องการจบเกมทันที ให้แตะ “ไอคอนสามจุด” ที่มุมบนขวาจากนั้นกด “ตกลง (Yes)” เพื่อจบเกม

ในตอนท้ายของเกม คุณทั้งคู่จะได้เห็นคะแนนสุดท้ายของคุณ

เกมที่มีผู้เล่นคนเดียว (เล่นกับเครื่อง)

หากคุณต้องการเล่นหรือฝึกฝนด้วยตัวเอง คุณสามารถแตะที่ “เล่นกับเครื่อง” ในหน้าจอ “เกม” โดยเกมที่มีผู้เล่นคนเดียวนั้นจะคล้ายกับเกมที่มีผู้เล่นหลายคน

เยี่ยมไปเลย! ตอนนี้คุณก็ได้รู้วิธีการเล่นเกมแล้ว! ขอให้โชคดี!

เกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันและคะแนนความน่าเชื่อถือ

ทำไม ต้องยืนยันบัญชี ของคุณ?

กรุณาตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อการใช้คุณลักษณะของแอพ และการค้นหาเพื่อน ให้มากขึ้นและแชทกับคุณ

นี้เคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง App Travel Pal ของเราเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพให้บริการที่พักทุกคน


ต่ำ

อัพโหลดเพียง 1 Avatar
เริ่มต้นเพียงการแชทใหม่ได้ไม่เกิน 5 แชท
ไม่สามารถส่งรูปภาพได้
ไม่สามารถโพสต์ ช่วงเวลาสำคัญ
งดการใช้งานเสียงและวิดีโอ คอล
ใช้ฟังก์ชันกระเป๋าเงิน Hello Pal การโอนและซองแดงไม่ได้
ไม่มีสิทธิ์ รับรางวัล Hello Pal
จะไม่ปรากฏในการค้นหา หาเพื่อน
ปิดการใช้งาน โหมดซ่อนตัว

ดี

อัพโหลดเพียง5 Avatar
เริ่มต้นการแชท หลายๆแชท พร้อมๆกัน
สามารถส่งรูปภาพได้
สามารถลงรายการบัญชี ช่วงเวลาสำคัญ
สามารถใช้เสียงและวิดีโอ คอล (สำหรับการโทรศัพท์ 5 นาที)
ใช้ฟังก์ชันกระเป๋าเงิน Hello Pal การโอนและซองแดงได้
มีสิทธิ์ รับรางวัล Hello Pal
ปรากฏขึ้นในการหาเพื่อน
ปิดการใช้งาน โหมดซ่อนตัว

สมบูรณ์แบบ

อัพโหลดเพียง 5 Avatar
เริ่มต้นการแชท หลายๆแชท พร้อมๆกัน
สามารถส่งรูปภาพได้
สามารถลงรายการบัญชี ช่วงเวลาสำคัญ
สามารถใช้เสียงและวิดีโอ คอล (สำหรับการโทรศัพท์ 10 นาที)
ใช้ฟังก์ชันกระเป๋าเงิน Hello Pal การโอนและซองแดงได้
มีสิทธิ์ รับรางวัล Hello Pal
ปรากฏขึ้นด้านบนของการค้นหาเพื่อน
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโหมดล่องหนได้ (ในเร็ว ๆ นี้ด้วยการปรับปรุง app! ใหม่)

ไปที่การตั้งค่า > การจัดการบัญชี > ความน่าเชื่อถือ & การตรวจสอบยีนยัน

รหัสประจำตัว

 • อัพโหลดภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
 • อัพโหลดรูปภาพของคุณกับ รหัสประจำตัว ของคุณ

อีเมล

 • กดปุ่มตรวจสอบยืนยันอีเมล
 • คลิกที่ลิงก์ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

มือถือ

 • ตรวจทานให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณลงไป
 • ใส่รหัสยืนยันจาก SMS ในแอป

โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อการเรียนรู้ถึงวิธีการเพิ่มคะแนนเชื่อถือ


ตรวจสอบยืนยัน รายการ ต่อ ระดับความน่าเชื่อถือ

ต่ำ

ไม่มี
0

ดี

0  +  0
0
0
0  +  0

สมบูรณ์แบบ

0  +  0
0  +  0  +  0

หมายเหตุ: การทำการยืนยันทั้งสามขั้นตอนเป็น ตัวเลือก จะมีการเก็บ ID อีเมลและ/ หรือเบอร์มือถือที่คุณให้เพื่อการยืนยันไว้เป็นความลับและ จะไม่ถูกแสดงในโปรไฟล์ของคุณ มีเพียงคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณเท่านั้นที่จะปรากฏให้เห็นในโปรไฟล์ของคุณ มีการแสดงในรูปแบบของไอคอนรูปโล่ตามรหัสสี

การลบบัญชีของคุณทำได้อย่างไร

เมื่อคุณลบบัญชีของคุณ รูปโปรไฟล์, รูปถ่าย, ประวัติการสนทนาและรายชื่อเพื่อนของคุณจะถูกลบอย่างถาวร หากคุณแค่อยากจะพัก

คุณสามารถลบแอปออกจากมือถือของคุณชั่วคราวแทน

หลังจากที่คุณลบบัญชีของคุณ คุณสามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้งดัวยชื่อผู้ใช้และอีเมลเดิม (เว้นแต่ว่าคุณจะถูกแบนเนื่องจากการผิดกฏของสังคมการใช้งานร่วมกันของเรา) แต่เราไม่สามารถเปิดใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณใหม่และคืนประวัติการสนทนาให้คุณ

การลบบัญชีของคุณอย่างถาวร ทำได้โดย:

1. เปิดแอป Hello Pal แล้วคุณจะได้รับการร้องขอให้เข้าสู่ระบบก่อน ไปที่ “ฉัน

2. ไปที่ “การบริหารบัญชี

3. กด “ลบบัญชี

4. ทำตามขั้นตอนเพื่อลบบัญชีของคุณอย่างถาวร

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถลบบัญชีให้คุณได้ คุณจะต้องสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณเพื่อทำการลบ

จะกดไลค์หรือคอมเม้นท์ได้อย่างไร?

ในหน้าโมเม้นท์ คุณสามารถกดไลค์หรือคอมเม้นท์โพสต์ของผู้ใช้รายอื่นได้

การกดไลค์

แตะที่ปุ่ม “ชอบ” และเลือกอารมณ์ที่คุณต้องการแสดงต่อโพสต์นั้น

0 0

การแสดงความคิดเห็น

1. แตะที่ปุ่ม “แสดงความคิดเห็น” (Comment) ในโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น

0

2. พิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ ซึ่งคุณอาจเพิ่มการแสดงความคิดเห็นด้วยเสียงหรือสัญรูปอารมณ์ (อิโมติคอน) ลงในความคิดเห็นได้

0
 1. เพื่อเพิ่มอิโมติคอนในความคิดเห็น เพียงแตะที่รูป “Smiley” และแตะที่อิโมติคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงในโพสต์

  0 0
 2. เพื่อเพิ่มเสียงลงในความคิดเห็น เพียงแตะที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” และแตะที่อิโมติคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงในโพสต์ จากนั้นกดค้างไว้เพื่ออัดเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

  0 0

  เมื่อพอใจกับเสียงที่บันทึกไว้แล้ว แตะที่รูป “หัวแม่มือชี้ขึ้น” เพื่อเพิ่มเสียงนั้นลงในโพสต์ และหากต้องการเริ่มใหม่ แตะที่ปุ่ม “หัวแม่มือชี้ลง” และทำซ้ำอีกครั้ง

  0

3. หลังทำเสร็จแล้ว แตะที่ปุ่ม “ส่ง” เพื่อโพสต์ลงในคอมเม้นท์

0

การกรองโพสต์ในโมเม้นท์

การกรองโพสต์ในโมเม้นท์นั้น แตะที่ปุ่ม “กรอง” ที่อู่บริเวณมุมบนด้านขวาของหน้าจอโมเม้นท์

ในหน้าการกรอง คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆ:

ภาษา

โพสต์ที่ตรงกับภาษาที่ต้องการตามที่คุณเลือกจะปรากฎขึ้นในโมเม้นท์

ตำแหน่งที่ตั้ง

โพสต์ที่ตรงกับตำแหน่งสถานที่ที่ต้องการตามที่คุณเลือกจะปรากฎขึ้นในโมเม้นท์

ประเภท

โพสต์ที่ตรงกับประเภทที่คุณต้องการตามที่คุณเลือกจะปรากฎขึ้นในโมเม้นท์

รีเซ็ต

ในการรีเซ็ตการกรอง แตะที่รีเซ็ตเพื่อยกเลิกการทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในตัวกรอง

หลังทำเสร็จแล้ว แตะที่ปุ่มยืนยันที่อยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอการกรองเพื่อทำการเปลี่ยนตามที่เลือก ซึ่งตอนนี้ จะมีเพียงโพสต์ที่ตรงกับความต้องการของคุณเท่านั้นที่จะปรากฏบนหน้าจอโมเม้นท์

การดูโพสต์ในโมเม้นท์

ในการดูโพสต์ในโมเม้นท์ที่สร้างโดยผู้ใช้อื่น แตะที่โมเม้นท์ที่อยู่บริเวณมุมล่างซ้ายของหน้าจอ

ในหน้าจอโมเม้นท์ คุณจะเห็นโพสต์ที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น

คุณยังสามารถดูได้ว่าโพสต์ไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยหากต้องการดู แตะที่เป็นที่นิยม (Popular) และคุณจะเห็นโพสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น

หากคุณเลือกที่จะติดตามผู้ใช้รายอื่น คุณสามารถดูโพสต์ของพวกเขาได้โดยแตะที่ติดตามแล้ว และคุณจะเห็นโพสต์จากพวกเขา

การโพสต์ในโมเม้นท์

มีอะไรที่ต้องการแชร์กับเพื่อนใน Hello Pal เหรอ? คุณทำได้โดยสร้างโพสต์ในโมเม้นท์ได้

1. แตะที่โมเม้นท์ที่อยู่บริเวณมุมล่างซ้ายของหน้าจอ

2. แตะที่ “+”

3. คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาต่อไปนี้ลงในโพสต์ของคุณในหน้าจอโพสต์ใหม่


ข้อความ

พิมพ์ข้อความอักษรลงในข้อความที่คุณต้องการสื่อกับผู้อื่นในกล่องข้อความ

Emoji

เพื่อเพิ่มอิโมติคอนลงในโพสต์ของคุณ เพียงแตะที่รูป “Smiley” ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ และแตะที่อิโมติคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงในโพสต์

ข้อความเสียง

แตะที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” ที่อยู่ด้านล่าง จากนั้นกดค้างไว้เพื่ออัดเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

เมื่อพอใจกับเสียงที่บันทึกไว้แล้ว แตะที่รูป “หัวแม่มือชี้ขึ้น” เพื่อเพิ่มเสียงนั้นลงในโพสต์ และหากต้องการเริ่มใหม่ แตะที่ปุ่ม “หัวแม่มือชี้ลง” และทำซ้ำอีกครั้ง

รูปภาพ

แตะที่รูป “กล้อง” แล้วเลือกแกลเลอรี่เพื่อเลือกภาพจากคลังภาพหรือแตะที่กล้องเพื่อถ่ายรูปใหม่

การแปล

คุุณยังสามารถส่งข้อความตัวอักษรได้เป็นภาษาต่างประเทศ โดยก่อนอื่น พิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ

จากนั้นแตะที่ปุ่ม “แปล”

ซึ่งตอนนี้คุณจะอยู่ในแถบการแปล แตะที่ แปล เพื่อแปลข้อความ

ด้านบนจะเป็นสิ่งที่คุณเขียน ส่วนด้านล่างคือการแปลที่ใช้ภาษาที่ใช้ล่าสุด ซึ่งในตัวอย่างนี้ คือภาษาฝรั่งเศส

ในการเปลี่ยนภาษา แตะที่ชื่อภาษาและเลือกตัวเลือกอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น

หลังจากนั้น คุณอาจแตะที่ เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนภาษาต้นฉบับเป็นภาษาที่แปล หรือแตะที่ เพิ่ม เพื่อเพิ่มการแปลหลังภาษาต้นฉบับในกล่องข้อความ

ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อคุณสร้างโพสต์ในโมเม้นท์ คุณสามารถแตะที่ปุ่ม ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อแสดงตำแหน่งที่คุณอยู่ ณ ปัจจุบันให้ผู้อื่นทราบ

แท็ก

ในการแท็กโพสต์ เลือกหนึ่งแท็กหรือมากกว่าจากตัวเลือกที่แนะนำ

หลังจากทำเสร็จแล้ว แตะที่ปุ่ม “ส่ง” เพื่อแชร์โพสต์กับผู้อื่น

การติดตามผู้อื่นในโมเม้นท์

หากคุณต้องการติดตามผู้ใช้รายอื่น เพียงแต่ที่ปุ่ม “ติดตาม” ที่อยู่บริเวณมุมบนขวาของโพสต์จากที่ผู้ใช้รายนั้นโพสต์

การดููคอมเม้นท์ในโพสต์

หากต้องการดูความคิดเห็นของโพสต์ให้แตะที่โพสต์นั้นจากหน้าจอ Moments

การแจ้งเตือนใน Moments

หากต้องการดูการแจ้งเตือนของคุณใน Moments แตะที่ปุ่ม Notifications ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ Moments

ในหน้าจอ Notice คุณจะเห็นแท็บต่อไปนี้:

Comments

แท็บนี้แสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับโพสต์ของคุณ

Likes

แท็บนี้แสดงความถูกใจจากผู้อื่นเกี่ยวกับโพสต์ของคุณ

Follows

แท็บนี้แสดงผู้ใช้ที่เลือกติดตามคุณใน Moments

วิธีลบโพสต์ใน Moments

ขั้นตอนที่ 1

แตะปุ่ม “More Options ” ภายในโพสต์ที่คุณต้องการลบออกจากหน้าจอ Moments

ขั้นตอนที่ 2

แตะ Delete เพื่อลบโพสต์ออกจาก Moments ดังนั้นคุณจะไม่เห็นโพสต์นั้นอีกครั้ง