Các Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ (ĐKDV) này vào bất cứ lúc nào. Bạn chịu trách nhiệm tự cập nhật thông báo về các thay đổi đó. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của ĐKDV hoặc những thay đổi sau đó hoặc bạn không hài lòng với Hello Pal dưới bất kỳ hình thức gì, lựa chọn duy nhất của bạn là xóa tài khoản mà thôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Hello Pal sau khi chúng tôi đăng tải ĐKDV sửa đổi có nghĩa là bạn đồng ý với các phiên bản sửa đổi đó.


Sử dụng Hello Pal

Bạn không thể sử dụng Hello Pal để:

 1. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung (mà chúng tôi định nghĩa dưới đây) bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, khiêu dâm, bạo lực, xúc phạm rõ ràng, xâm phạm sự riêng tư của người khác, chứa thông tin có thể nhận dạng danh tính cá nhân của người khác hoặc phân biệt chủng tộc, cố chấp, gây thù hận hoặc gây tổn hại (bao gồm cả tự hại) hoặc nội dung phản cảm khác;
 2. tải lên hoặc truyền tải hình ảnh có chứa ảnh khoả thân, vũ khí, bạo lực, hoặc các loại chất kích thích;
 3. gây tổn hại, lén theo dõi hoặc quấy rối người khác;
 4. mạo danh, hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào (bao gồm giả vờ là người vị thành niên trong khi không phải vậy)
 5. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp, hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, bảo mật, hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 6. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư dây chuyền, đề án kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức chèo kéo nào khác, hoặc cung cấp bất kỳ cuộc thi, tặng phẩm, hoặc rút thăm trúng thưởng;
 7. tải lên hoặc truyền vi rút phần mềm hoặc các mã gây hại cho máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình, hoặc sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot, hay các phương pháp khai thác hoặc thu thập dữ liệu tương tự;
 8. làm gián đoạn hoặc áp đặt một gánh nặng bất hợp lý lên Hello Pal (hoặc việc sử dụng Hello Pal của một người khác) hoặc mạng kết nối với Hello Pal, hoặc vi phạm hoặc cố ý vi phạm an ninh của Hello Pal; hoặc
 9. đăng ký các tài khoản hoặc đăng Nội dung một cách tự động, có hệ thống, hoặc có lập trình.

Giữ mật khẩu của bạn riêng tư và an toàn.

Bạn hoàn toàn có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm về sự tương tác của bạn với các người dùng khác. Chúng tôi bảo lưu quyền giám sát các tranh chấp giữa bạn và những người dùng khác, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Hello Pal chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân của bạn và bạn không được sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn không được sử dụng Hello Pal liên quan tới bất kỳ hoạt động thương mại nào khác. Các công ty và các tổ chức khác không được trở thành thành viên của Hello Pal hoặc sử dụng Hello Pal mà không có sự chấp thuận trước rõ ràng từ chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra bất kỳ việc sử dụng Hello Pal trái phép đáng ngờ và chúng tôi có thể hành động theo ý mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tìm kiếm các biện pháp pháp lý, dân sự, hình sự, hoặc huấn thị.

Chúng tôi có thể thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Hello Pal, bao gồm nhưng không giới hạn ở số ngày mà chúng tôi lưu giữ Nội dung, số lượng và kích cỡ của bài viết và tin nhắn mà bạn có thể gửi hoặc nhận, và không gian mà chúng tôi phân bổ trên các máy chủ của chúng tôi để bạn sử dụng. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn và thông tin liên lạc khác hoặc Nội dung khác. Chúng tôi có thể chấm dứt các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian dài.

Những hướng dẫn này không đầy đủ, và chúng tôi có quyền phán quyết tất cả liên quan đến việc áp dụng những hướng dẫn này – trong thư hoặc trên tinh thần – tuỳ ý và tuyệt đối của chúng tôi.


Sử dụng dịch vụ

Đăng ký

Để sử dụng dịch vụ của Hello Pal, người dùng cần phải đăng ký và mở một tài khoản cá nhân. Mỗi người chỉ được phép có một tài khoản. Hello Pal có quyền từ chối thực hiện bất cứ xác minh hay đăng ký tài khoản nào của người sử dụng mà người này được phát hiện là đã từng gian lận hoặc vi phạm các Nguyên tắc Cộng đồng của Hello Pal từ trước đó.

Nhiều tài khoản.

Nhiều tài khoản cùng được liên kết bởi 1 thiết bị/địa chỉ IP thì không được phép. Trong trường hợp phát hiện thấy các tài khoản tương tự được sử dụng mà vi phạm các Nguyên tắc Cộng đồng trên Hello Pal, các tài khoản đó sẽ bị khóa. Ngoài ra, các tài khoản có thể bị đóng cửa bởi Hello Pal một cách thận trọng.

Bất kỳ cá nhân nào đăng kí làm người dùng của Hello Pal phải cung cấp thông tin hợp lệ, đầy đủ và chính xác đến Hello Pal. Bạn xác nhận rằng nếu thông tin nào mà bạn cung cấp cho Hello Pal là sai hoặc không đầy đủ, đăng ký của bạn sẽ bị từ chối. Dù bạn đã được đăng ký như người dùng trên Hello Pal, Hello Pal vẫn có quyền hủy bỏ đăng ký sử dụng và đóng tài khoản của bạn, tuy nhiên các nghĩa vụ theo hợp đồng đã thực hiện vẫn sẽ được tôn trọng.

Xác thực email.

Ngay sau khi đăng ký Hello Pal, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một email xác minh. Nhấn vào liên kết để xác minh địa chỉ e-mail của bạn.

Xác thực điện thoại di động.

Hello Pal cũng cung cấp các công cụ xác minh số điện thoại di động mà người dùng có thể lựa chọn để xác minh số điện thoại di động của mình bằng cách yêu cầu mã PIN xác minh được Hello Pal gửi trực tiếp đến số điện thoại di động đó. Xác minh hoàn thành sau khi người dùng nhập số PIN này vào hồ sơ Hello Pal của mình.

Thông tin tài khoản.

Người dùng có thể xem chi tiết cá nhân của mình tại Hello Pal mọi lúc và có nghĩa vụ duy trì cập nhật các thông tin cá nhân này một cách chính xác và đầy đủ. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng có thể yêu cầu cập nhật bất kỳ lúc nào các tài liệu cá nhân để xác minh những thay đổi theo yêu cầu của người dùng.

Tên người dùng và mật khẩu.

Sau khi đăng ký, người dùng phải chọn một tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng phải có 5-16 ký tự và không được chứa những từ được coi là khiêu dâm. Mật khẩu cần có từ 5 đến15 ký tự và được khuyến khích sử dụng cả chữ cái, số và các ký tự đặc biệt. Người dùng phải luôn luôn đăng nhập bằng email và mật khẩu của mình khi truy cập vào ứng dụng và tài khoản của họ. Người dùng sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác ngoài bản thân họ sử dụng tài khoản của họ để truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin thu được từ Hello Pal.

Mật khẩu không nên được viết ra hay truyền đạt tới bất kỳ người nào khác, và nên được thay đổi một cách thường xuyên. Bạn có nghĩa vụ giữ bảo mật thông tin tài khoản, tên người dùng và mật khẩu của bạn và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng các dịch vụ thông qua tên truy cập và mật khẩu của bạn. Trong trường hợp bạn biết được bất kỳ hoặc nghi ngờ về việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc về các vi phạm an ninh, bạn cần phải thông báo ngay cho Hello Pal để chúng tôi đình chỉ tài khoản của bạn. Bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn sẽ được coi như bạn đã sử dụng và bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí phát sinh từ tài khoản của bạn cho đến khi có thông báo về việc sử dụng trái phép này gửi đến Hello Pal. Nếu một người dùng cho đi, chia sẻ hoặc bị mất tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của mình, Hello Pal sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ những vấn đề đó.


Chính sách không thư rác

Bạn không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động liên quan đến thư rác trên Hello Pal. Vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức các dịch vụ và các hành động pháp lý chống lại bất kỳ người phát tán tin rác nào. Theo đó, bạn không thể tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc tạo thư rã, quảng cáo thương mại, hay bất kỳ một sự chào mời thương mại nào trên Hello Pal. Vi phạm chính sách này có thể khiến bạn hoặc trung gian của bạn chịu hình phạt dân sự và hình sự.


An toàn và bảo mật

NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, CHÚNG TÔI KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN VỚI PHỤ HUYNH BẠN HOẶC NGƯỜI BẢO HỘ VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN TRÊN MẠNG CHO TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN, KỂ CẢ TÀI KHOẢN HELLO PAL.


Nội dung

Về Nội dung ý chúng tôi là tất cả các dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, ảnh nghệ thuật, video, bài viết, tin nhắn hoặc các tài liệu khác, bất cứ loại nào, cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng. Nội dung của bạn là trách nhiệm duy nhất của riêng bạn. Bạn đại diện và bảo đảm rằng mình sở hữu hoặc có các giấy phép cần thiết, quyền, sự đồng ý và cho phép công bố tất cả các nội dung của bạn. Trừ khi có quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung mà bạn đăng tải hoặc truyền tải trên Hello Pal. Chúng tôi không kiểm soát Nội dung được đăng, và như vậy, chúng tôi không kiểm soát tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác. Không có trường hợp nào chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung gì, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung bất kỳ, hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ hình thức phát sinh nào như là kết quả của việc sử dụng của bất kỳ nội dung gì.

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu nội dung của bạn, nhưng bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi vĩnh viễn, chuyển nhượng, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền phụ cấp giấy phép không độc quyền và giấy phép sử dụng, phân phối, sản xuất lại, sửa đổi, điều chỉnh, kết hợp, đồng bộ, tạo phẩm phái sinh, công khai thực hiện và công khai trình bày nội dung đó (bao gồm tên người dùng và chân dung của bạn) trên Hello Pal hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại và quảng cáo khác, bởi chúng tôi, các đối tác hoặc các bên thứ ba khác, tuỳ ý chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin phản hồi của bạn, ý kiến ​​và đề nghị mà không có nghĩa phải bồi thường cho bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không hứa sẽ sàng lọc nội dung, nhưng chúng tôi có quyền làm như vậy. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào vi phạm ĐKDV hay chúng tôi thấy phản cảm. Bạn chấp nhận trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng của bất kỳ nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn sự tin cậy của bạn về tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của nội dung đó.

Bạn không thể tái sản xuất, đăng tải lại, tiếp tục phân phối hoặc thể hiện công cộng bất kỳ nội dung trên Hello Pal mà không phải của mình.


Quyền sở hữu của chúng tôi

Hello Pal và các phần mềm được sử dụng trong kết nối với nó chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ sở hữu trí tuệ và các luật khác. Bạn không thể sao chép, sửa đổi, tạo ra một sản phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, đảo ngược tập hợp hoặc cố tìm cách phát hiện bất kỳ mã nguồn, cho thuê, bán, chuyển nhượng, cấp giấy phép phụ, vi phạm hoặc chuyển giao, hoặc cố gắng để chuyển giao các quyền đối với phần mềm. Bạn không thể chỉnh sửa phần mềm theo bất kì cách nào hoặc tạo ra hoặc sử dụng các phiên bản sửa đổi của phần mềm. Bạn không thể truy cập Hello Pal bằng bất kỳ cách thức nào khác ngoài giao diện chúng tôi cung cấp.


Chúng Tôi Có Thể Liên Hệ Với Bạn

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email, tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc bằng cách khác; giao tiếp của chúng tôi thường sẽ liên quan đến quản trị, an ninh và các vấn đề khác liên quan đến Hello Pal, bao gồm cả lời mời tham gia vào các hoạt động quảng cáo, bản tin và thông tin liên lạc khác. Có thể bao gồm các quảng cáo truyền thông của chúng tôi và các tài liệu quảng cáo, các chiến dịch và công cụ của bên thứ ba. Tiếp nhận những thông tin truyền thông này là một điều kiện khi bạn sử dụng Hello Pal, và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Tuy nhiên bạn có thể chặn tất cả các thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng cách xóa tài khoản Hello Pal của bạn.


Sẵn có dịch vụ

Chúng tôi có thể vào bất cứ lúc nào và tại từng thời điểm sửa đổi, hạn chế hoặc ngừng Hello Pal hoặc bất kỳ phần nào của Hello Pal, tạm thời hoặc vĩnh viễn, có hoặc không có thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng Hello Pal.

Chúng tôi có thể mà không cần cảnh báo trước hoặc ra thông báo sau đó chấm dứt tài khoản và truy cập của bạn đến Hello Pal vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do. Chúng tôi có thể quyết định chấm dứt tài khoản của bạn vì một số lý do khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) nếu bạn vi phạm hoặc không tuân thủ TOS, Chính sách Bảo mật hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn liên quan khác, (ii) nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình đăng ký hoặc trong hồ sơ của bạn, (iii) nếu bạn không sử dụng Hello Pal trong một khoảng thời gian kéo dài, (iv) theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (v) để ngừng hoặc thay đổi Hello Pal hoặc bất kỳ phần nào của Hello Pal, hoặc (vi) các vấn đề về kỹ thuật hoặc an ninh hoặc các sự cố. Chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các quyết định chấm dứt theo toàn quyền của mình và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản hoặc truy cập vào Nội dung hoặc Hello Pal của bạn.


Liên kết của bên thứ ba

Hello Pal có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp các liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Chúng tôi không kiểm soát các trang web và nguồn đó và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của chúng. Chúng tôi không tán thành và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ Nội dung, quảng cáo, sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc trông cậy vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn như vậy.


Từ chối Bảo đảm

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG HELLO PAL. CHÚNG TÔI CUNG CẤP HELLOPAL TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ”. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI LOẠI BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG CÓ TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ HOẶC THÔNG QUA CHÚNG TÔI SẼ TẠO RA MỘT BẢO ĐẢM BẤT KỲ MÀ KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG ĐKDV.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HELLO PAL SẼ LUÔN AN TOÀN, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HAY HELLO PAL SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG HOÀN HẢO. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (1) HELLO PAL SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, (2) HELLO PAL SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (3) KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG HELLO PAL SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (4) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC MUA HOẶC LẤY THÔNG QUA HELLO PAL SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC KỲ VỌNG CỦA BẠN, VÀ (5) BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG PHẦN MỀM CŨNG SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

TÀI LIỆU TẢI XUỐNG HOẶC NGƯỢC LẠI CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA HELLO PAL ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TOÀN QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HOẶC MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC CỦA NGƯỜI KHÁC HAY MẤT DỮ LIỆU, DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, DO VIỆC TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐÓ.


Giới hạn trách nhiệm

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG HELLO PAL VÀ DO ĐÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO MÀ HỌ CÓ THỂ GÂY RA. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU CỦA CÁC BÊN THỨ BA, VÀ BẠN SẼ KHÔNG RÀNG BUỘC CHÚNG TÔI, GIÁM ĐỐC CỦA CHÚNG TÔI, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI VÀO NHỮNG KHIẾU NẠI VÀ THIỆT HẠI, DÙ ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT, PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ KHIẾU NẠI NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CHỐNG LẠI BÊN THỨ BA ĐÓ.

BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT, HOẶC ĐIỂN HÌNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI MẤT LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY CÁC TÀI SẢN VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN HẠI ĐÓ), VÀ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN HẬU QUẢ TỪ: (1) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HELLO PAL; (2) CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ BỞI BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN NÀO HOẶC DỊCH VỤ MUA HAY CÓ ĐƯỢC HOẶC CÁC TIN NHẮN NHẬN ĐƯỢC HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC KÝ KẾT THÔNG QUA HOẶC TỪ HELLO PAL; (3) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG, CHUYỂN GIAO HAY DỮ LIỆU CỦA BẠN; (4) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN HELLO PAL; HOẶC (5) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HELLO PAL.

NHỮNG NGƯỜI DÙNG HELLO PAL KHÁC MÀ BẠN LIÊN KẾT, KẾT NỐI, TƯƠNG TÁC VÀ/HOẶC CHIA SẺ NỘI DUNG CÓ THỂ SỬ DỤNG NỘI DUNG VÀ /HOẶC CHÂN DUNG CỦA BẠN THEO CÁCH MÀ BẠN KHÔNG THÍCH, KHÔNG ĐỒNG Ý HOẶC LÀ BẠN THẤY XÚC PHẠM TUY NHIÊN, BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG KHẲNG ĐỊNH BẤT KỲ KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU NÀO CHỐNG LẠI CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY HOẠT ĐỘNG NHƯ VẬY, DÙ VIỆC SỬ DỤNG HAY CÁC HOẠT ĐỘNG NHƯ VẬY ĐƯỢC ĐKDV CHO PHÉP HAY KHÔNG.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ NỘI DUNG CÓ TÍNH XÚC PHẠM, KHÔNG PHÙ HỢP, KHIÊU DÂM, BẤT HỢP PHÁP HOẶC NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN PHẢN CẢM KHÁC BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI TRÊN HELLO PAL. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI ỨNG XỬ, DÙ TRÊN MẠNG HOẶC BÊN NGOÀI, HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI DÙNG HELLO PAL NÀO KHÁC.

CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT CỨ THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC XÓA, CHO DÙ CỐ TÌNH HAY VÔ Ý, HOẶC SỰ KỊP THỜI, XÓA, CHUYỂN GIAO NHẦM HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG HOẶC THIẾT LẬP CÁ NHÂN NÀO.


Loại trừ và Giới hạn

MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY MANG TÍNH HỆ QUẢ. DO ĐÓ, MỘT SỐ CÁC GIỚI HẠN BẢO ĐẢM NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH.


Bồi thường

BẠN SẼ BỒI THƯỜNG VÀ KHÔNG GÂY PHƯƠNG HẠI CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ CÁC ĐỐI TÁC KHÁC CỦA CHÚNG TÔI KHỎI BẤT CỨ KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NÀO, BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ, MÀ CHÚNG TÔI (HAY CÁC BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHÁC) CÓ THỂ PHẢI GÁNH CHỊU DO HAY PHÁT SINH BÊN NGOÀI NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN VÀ/HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG MÀ BẠN GỬI, ĐĂNG, TRUYỀN TẢI HAY CUNG CẤP QUA HELLO PAL, VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG HELLO PAL, VIỆC BẠN KẾT NỐI HELLO PAL, VI PHẠM TOS CỦA BẠN, VIỆC BẠN TRUYỀN THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC, HOẶC VIỆC BẠN VI PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC


Làm Thế Nào Để Khiếu Nại Về Xâm Phạm Bản Quyền Hoặc Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Khác

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi có thể, theo toàn quyền của chúng tôi, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng mà chúng tôi tin rằng có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã bị sao chép theo cách thức cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau đây:

 • một chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc hoặc lợi ích tài sản trí tuệ khác;
 • một mô tả sản phẩm có bản quyền hay tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 • một mô tả địa điểm của tài liệu mà bạn cho là đang bị xâm phạm;
 • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • một tuyên bố rằng bạn có một niềm tin thiện ý rằng việc sử dụng đang tranh chấp là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của họ, hoặc pháp luật; và
 • tuyên bố được bạn đưa ra, lập theo hình phạt về tội khai man, rằng những thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là tác giả hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu tài sản của trí tuệ hoặc bản quyền.

Vui lòng cung cấp các khiếu nại về vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác cho chúng tôi tại support@hellopal.com. Chúng tôi sẽ xem xét các thông tin bạn cung cấp và các thông tin khác mà chúng tôi có thể có được, và chúng tôi có thể loại bỏ Nội dung mà chúng tôi xác định là có thể vi phạm quyền của bạn theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.


Khác

Bạn không được sử dụng Hello Pal khi bị cấm bởi luật pháp, và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các nội quy của địa phương về hành vi trên mạng và nội dung chấp nhận được. Việc chúng tôi thất bại hay chậm trễ trong việc thực hiện hoặc thực thi các quyền hoặc các điều khoản của TOS sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Những TOS được viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn đang đọc một bản dịch và nó khác phiên bản tiếng Anh, xin lưu ý rằng phiên bản tiếng Anh có giá trị.


Xóa Tài Khoản Của Bạn

Bạn có thể xóa tài khoản của bạn bằng cách vào Cài đặt và sau đó vào Quản lý Tài khoản và nhấn vào nút có ba dấu chấm để xóa tài khoản.


Thông Tin Liên Hệ Của Chúng Tôi

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Web: www.hellopal.com

Email: support@hellopal.com