Service voorwaarden

Wij behouden ons het recht om deze TOS op elk moment te wijzigen. U bent verantwoordelijk om uzelf op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen. Als u bezwaar heeft tegen de algemene voorwaarden van de TOS of eventuele latere wijzigingen of u bent ontevreden met Hello Pal op enige wijze, is uw enige optie om uw account te verwijderen. Uw voortgezet gebruik van Hello Pal nadat we TOS herzien betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen.


Gedrag op Hello Pal

U mag Hello Pal niet gebruiken voor:

 1. uploaden of verzenden van Content (die we hieronder gedefinieerd hebben) die onwettig, bedreigend, beledigend, obsceen, gewelddadig, duidelijk aanvallend, inbreukmakend op iemands privacy is, persoonlijke gegevens bevat van een ander of racisme, fanatisme, haat of schade (met inbegrip van zelf- schade) bevordert of anderszins verwerpelijk is;
 2. uploaden of afbeeldingen die naaktheid, wapens, geweld of drugs bevatten verzenden;
 3. schaden, stalken of anderszins lastig te vallen een ander;
 4. imiteren, of verkeerd uw relatie met een persoon of entiteit te tonen (dit omvat te doen alsof u minderjarig bent terwijl u dit niet bent);
 5. uploaden van Content waarvan u niet het recht hebt om beschikbaar te stellen overdragen, of die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy, of andere eigendomsrechten van een partij;
 6. uploaden of verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van werving, of aan te bieden elke wedstrijd, weggevertje, of sweepstakes;
 7. uploaden of te verzenden van software virussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s, of gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen of extractie methoden;
 8. verstoren of onredelijke belasting op Hello Pal (of het gebruik van Hello Pal gebruikers) of netwerken verbonden met Hello Pal, of schending of poging om de beveiliging van Hello Pal schenden; of
 9. accounts registreren of content systematisch of programmatisch te posten.

Houd uw wachtwoord privé en veilig.

U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers. Wij behouden ons het recht voor om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren, maar we hebben geen verplichting om dat te doen.

Hello Pal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag u niet gebruiken voor andere doeleinden. U mag Hello Pal niet gebruiken in verband met enige commerciële activiteit. Bedrijven en andere organisaties kunnen geen lid zijn van Hello Pal geworden noch Hello Pal gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Wij behouden ons het recht om elk vermoeden van ongeoorloofd gebruik van Hello Pal te onderzoeken en kunnen actie ondernemen naar ons eigen goeddunken, inclusief en zonder beperking om juridische, civiele, strafrechtelijke, of een voorlopige voorziening.

We kunnen algemene praktijken en beperkingen gebruiken met betrekking tot het gebruik van Hello Pal, inclusief zonder beperking van het aantal dagen dat we Content behouden, het aantal en de grootte van de berichten en de berichten die u kunt verzenden of ontvangen vast te stellen, en de ruimte die we wijzen op onze servers voor uw gebruik. Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van berichten en andere mededelingen of andere content op te slaan. We kunnen accounts die inactief voor een langere periode van tijd zijn te beëindigen.

Deze richtlijnen zijn niet limitatief, en we hebben het recht om alle uitspraken met betrekking tot de toepasbaarheid van deze richtlijnen te maken – naar de letter dan wel qua strekking – in onze enige en absolute discretie.


Het gebruik van Services

Registratie

Om Hallo Pal’s diensten te gebruiken, moet de gebruiker zelf registreren en een rekening openen. Slechts één account is toegestaan ​​per persoon. Hello Pal behoudt zich het recht om elke verificatie in de wacht of applicatie van een gebruiker te weigeren wanneer van de gebruiker is gebleken dat deze in het verleden de communautaire regels van Hello Pal heeft geschonden.

Meerdere accounts.

Meerdere accounts die zijn verbonden aan hetzelfde apparaat/IP-adres zijn niet toegestaan. In het geval dat wordt opgemerkt dat er soortgelijke accounts worden gebruikt die in overtreding zijn met de Hello Pal’s Community Guidelines, zullen deze account bevroren worden. Bovendien kunnen deze accounts door Hello Pal worden gesloten naar eigen goeddunken.

Elk individu die zich wilt registreren als gebruiker op Hello Pal moet geldige, volledige en juiste informatie verstrekken aan Hallo Pal. U erkent hierbij dat als een deel van de informatie die u aan Hallo Pal geeft onjuist of onvolledig is, uw registratie wordt geweigerd. Mocht u al geregistreerd zijn als gebruiker op Hello Pal, dan zal Hello Pal gerechtigd en verplicht zijn om uw registratie als gebruiker te annuleren en uw account te sluiten. Contractuele verplichtingen reeds gemaakt zullen worden gehonoreerd.

Email verificatie.

Onmiddellijk na aanmelding zal Hallo Pal een verificatie e-mail sturen. Klik op de link om uw e-mailadres te verifiëren.

Mobiele verificatie.

Hallo Pal biedt ook mobiele telefoonnummer verificatie mogelijkheden waar de gebruiker kan kiezen om zijn/haar mobiele nummer te verifiëren door te vragen om een verificatie pincode die rechtstreeks naar het mobiele nummer door Hello Pal wordt verzonden. Verificatie wordt voltooid nadat de gebruiker zijn of haar pincode intypt in zijn of haar Hallo Pal profiel.

Account Informatie.

De gebruiker kan zijn of haar persoonlijke gegevens die door Hello Pal bewaard worden te allen tijde bekijken en heeft ook de plicht om dergelijke persoonlijke gegevens up-to-date te houden, en om nauwkeurig en volledig zijn. De klanten ondersteuning kan te allen tijde actuele persoonlijke documentatie aanvragen om de veranderingen, die door de gebruiker zijn gevraagd, te controleren.

Gebruikersnaam en wachtwoord.

Bij de registratie, moet de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. De gebruikersnaam moet 5-16 tekens lang zijn en het woord mag niet obscene beschouwd worden. Het wachtwoord moet 5-15 karakters lang zijn en het is aan te raden dat het letters, cijfers en speciale tekens bevat. Gebruikers dienen zich altijd aan te melden met hun e-mail en wachtwoord bij het openen van de app en hun account. Gebruikers mogen niemand anders toestaan behalve hunzelf, om hun account te gebruiken, of om toegang te krijgen of het te gebruiken om materialen of informatie uit Hallo Pal te verkrijgen.

Het wachtwoord mag nooit worden opgeschreven of gedeeld worden met een andere persoon, en moet regelmatig worden veranderd. U bent verplicht om uw account informatie, gebruikersnaam en wachtwoord, geheim en vertrouwelijk te houden en u bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van de diensten door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord. In het geval dat u zich bewust wordt van enige onbekende of vermoedelijk onbevoegd gebruik van uw account of van een inbreuk op de veiligheid, dan bent u verplicht om Hallo Pal onmiddellijk op de hoogte te brengen hiervan, zodat uw account kan worden opgeschort. Elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord wordt beschouwd als uw gebruik en u bent verantwoordelijk voor alle kosten op uw account totdat Hello Pal op de hoogte is gesteld. Mocht een gebruiker zijn gebruikersnaam en, of wachtwoord weggegeven, gedeeld of verloren hebben, dan zal Hello Pal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of schade ten gevolge daarvan.


Geen Spam Beleid

U mag zich niet inlaten met activiteiten op het gebied van spam op Hello Pal. Schendingen van dit beleid kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de dienst en juridische stappen tegen de spammer. Daarom mag u geen ongewenste e-mail, commerciële reclame, of enige andere vorm van commerciële verzoeken op Hello Pal beschikbaar maken door te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of op een andere manier. Schending van dit beleid kan u of uw agenten onderwerpen aan civiele en strafrechtelijke sancties.


Veiligheid en Beveiliging

ALS U JONGER DAN 18 JAAR BENT, RADEN WE U AAN TE OVERLEGGEN MET UW OUDER(S) OF VOOGD(EN) OVER ONLINE VEILIGHEIDSKWESTIES VOOR AL SOCIAL MEDIA LIDMAATSCHAPPEN, INCLUSIEF UW HELLO PAL ACCOUNT.


Inhoud

Met Inhoud (content) bedoelen we alle gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, illustraties, video, foto’s, afbeeldingen, berichten of andere materialen van welke aard dan ook, ongeacht of deze openbaar of privé zijn verstuurd. Uw inhoud is uw eigen verantwoordelijkheid. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent of de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen hebt om al uw content te publiceren. Behalve zoals uiteengezet in ons privacybeleid, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud die u uploadt of verzendt op Hello Pal. Wij controleren de geposte content niet en als zodanig, controleren wij de juistheid, integriteit, kwaliteit of enig ander aspect ervan niet. In geen geval zijn we op enige wijze aansprakelijk voor Content, inclusief, maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Content, of voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van enig Content.

We claimen geen eigendom van uw inhoud, maar u verleent ons hierbij een eeuwigdurend, toewijsbare, wereldwijde, royalty-vrije, sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om dergelijke Content te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, wijzigen, aanpassen, combineren, synchroniseren, afgeleide werken te maken, publiekelijk uit te voeren en in het openbaar (inclusief uw gebruikersnaam en gelijkenis) weer te geven op Hello Pal of anderszins voor eventuele promotionele en andere commerciële doeleinden, hetzij door ons, onze partners of andere derden, naar eigen goeddunken. Wij kunnen uw feedback, opmerkingen en suggesties gebruiken zonder enige verplichting om u hiervoor te compenseren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet beloven om inhoud te screenen, maar dat we het recht hebben om dat te doen. Wij hebben het recht om enig Content die de servicevoorwaarden schendt, of die wij verwerpelijk vinden, te verwijderen. U aanvaardt aansprakelijkheid in verband met het gebruik van Content, inclusief, maar niet beperkt tot uw vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Content.

Het reproduceren, herpubliceren, verder verspreiden of publiekelijk vertonen van enige Content op Hello Pal, die niet de uwe is, is verboden.


Onze Eigendomsrechten

Hello Pal en de software die gebruikt is in verband met Hello Pal bevatten eigendoms- en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendom en andere wetten. U mag geen kopiën, wijzigen, of afgeleid werk maken. Ook reverse-engineering, reverse assembleren of gebruik maken van andere methoden om enige broncode te ontdekken, verhuren, verkopen, doorgeven, in sublicentie geven of anderszins overdragen of proberen om enige rechten met betrekking tot de software over te dragen zijn ook verboden. U mag de software op geen manier of vorm aanpassen of gewijzigde versies van de software gebruiken. U mag Hello Pal niet gebruiken via een andere manier dan via een interface die wij leveren.


We kunnen contact opnemen met u

U stemt ermee in dat we met u mogen communiceren via e-mail, sms, telefoon of anderszins; meestal zal onze communicatie betrekking hebben op administratie, beveiliging en andere kwesties met betrekking tot Hello Pal, met inbegrip van uitnodigingen om deel te nemen aan promotionele activiteiten, nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie. We kunnen in onze communicatie advertenties en ander promotiemateriaal, campagnes en gereedschappen van derden opnemen. Het ontvangen van deze communicatie is een voorwaarde aan het gebruik van Hello Pal, en u zult niet in staat zijn om af te zien van het ontvangen hiervan. U mag echter alle communicatie van ons blokkeren door uw Hello Pal account te verwijderen.


Beschikbaarheid van de Dienst

We kunnen op elk moment, en van tijd tot tijd, Hello Pal of een deel van Hello Pal wijzigen, beperken of stopzetten, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, schorsing of intrekking van toegang tot van Hello Pal.

We kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving uw account en toegang tot Hello Pal beëindigen om welke reden dan ook. We kunnen besluiten om uw account vanwege een aantal verschillende redenen te beëindigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het schenden van de TOS of niet voldoen aan de TOS, het privacybeleid of andere verwante afspraken of richtlijnen, (ii) als u ons voorziet van valse informatie tijdens registratie of in uw profiel, (iii) als u langere tijd geen gebruik maakt van Hello Pal, (iv) op verzoek van wetshandhaving of andere overheidsinstanties, (v) vanwege de beëindiging of wijzigingen aan Hallo Pal of een deel daarvan, of (vi) technische- of veiligheidsproblemen. Wij zullen alle beëindigingsbeslissingen nemen naar ons eigen goeddunken en we zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account of de toegang tot uw content op Hello Pal.


Links van Derden

Hello Pal kan links voorzien, of derden kunnen links voorzien, naar andere websites of bronnen. We hebben geen controle over dergelijke sites en bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, reclame, producten, of andere materialen beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U gaat er verder mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies van welke aard veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via een dergelijke site of bron verstrekt worden.


Afwijzing van Garanties

U GEBRUIKT HELLO PAL OP EIGEN RISICO. WIJ BIEDEN HELLO PAL AAN OP EEN “AS-IS” EN “AS-AVAILABLE” BASIS. WE SLUITEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, UIT, EN BEPERKEN ONS NIET TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN OF VIA ONS KRIJGT ZAL ENIGE GARANTIE GEVEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE TOS STAAT.

WIJ GARANDEREN NIET DAT HELLO PAL ALTIJD VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT HELLO PAL ALTIJD ZAL FUNCTIONEREN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONVOLKOMENHEDEN. WIJ GEVEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID DAT (1) HELLO PAL AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, (2) HELLO PAL ONONDERBROKEN, TIJDIG VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (3) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN HELLO PAL KUNNEN WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (4) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN VIA HELLO PAL AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, EN (5) EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD.

MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HELLO PAL WORDT VERKREGEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO. U ALLEEN ZULT VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW OF EEN ANDER’S APPARAAT OF COMPUTER OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG NAAR AANLEIDING VAN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.


Beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT EN AANVAARDT DAT WIJ HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN HELLO PAL NIET KUNNEN BEHEERSEN EN DUS NIET VERANTWOORDELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DIE ZIJ KUNNEN TOEBRENGEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE HANDELINGEN, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDEN, EN STELLEN ONS, ONZE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS VRIJ VAN AANSPRAKEN EN SCHADE, BEKENDE EN ONBEKENDE, ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HEBBEND MET EEN CLAIM TEGEN DERGELIJKE DERDEN.

U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, SCHADE, OF SCHADE ZIJN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (ZELFS ALS WIJ HEBBEN GEADVISEERD OVER DE HOOGTE OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), EN MET MAAR NIET BEPERKT ALS GEVOLG VAN: (1) HET GEBRUIK OF HET INCORRECT GEBRUIK HELLO PAL; (2) DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES VOOR AANGESCHAFTE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN VIA OF VANUIT HELLO PAL; (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW CONTENT, VERZENDINGEN OF GEGEVENS; (4) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE OP HELLO PAL; OR (5) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT HELLO PAL.

ANDERE GEBRUIKERS VAN HELLO PAL MET WIE JE ASSOCIEERT, CONNECT, WERKT EN/OF TE INHOUD DEELT KUNNEN OP EEN WIJZE DIE JE AFKEURT UW INHOUD EN/OF GELIJKENIS GEBRUIKEN. ECHTER, U GAAT ERMEE AKKOORD GEEN CLAIMS TE MAKEN, ACTIES OF EISEN TE STELLEN TEGEN ONS IN VERBAND MET DERGELIJKE GEBRUIK ACTIVITEITEN, OF DIT GEBRUIK OF ACTIVITEITEN TOESTEMMING HEEFT VAN DEZE TOS OF NIET.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR BELEDIGENDE, ONGEPASTE, OBSCENE, ONWETTELIJKE OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVENDE INHOUD OF INFORMATIE DIE U KUNT TEGENKOMEN OP HELLO PAL. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, HETZIJ ONLINE OF OFFLINE, OF VOOR ELKE GEBRUIKER VAN HELLO PAL.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN OF VERWIJDERDE INFORMATIE OF GEGEVENS, AL DAN NIET OPZETTELIJK, NOCH VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, VERKEERD BEZORGEN OF HET NIET OPSLAAN VAN GEBRUIKER COMMUNICATIE OF PERSOONLIJKE INSTELLINGEN.


Uitsluitingen en Beperkingen

ENKELE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITZONDERING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITZONDERING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DAAROM KUNNEN ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIEBEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZAL ONZE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT.


Schadevergoeding

U VRIJWAART ONS EN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN EN ANDERE PARTNERS VAN ELKE CLAIM OF EIS, INCLUSIEF ENIGE ADVOCAATKOSTEN, WELKE WIJ (OF DE ANDERE SCHADELOOSGESTELDEN) KUNNEN OPLOPEN ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW HANDELINGEN EN/OF INFORMATIE OF INHOUD DIE U INDIENT, POST, VERSTUURT OF BESCHIKBAAR MAAKT VIA HELLO PAL, UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HELLO PAL, UW VERBINDING MET HELLO PAL, UW SCHENDING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN, UW UITZENDING VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF AFKOMSTIG VAN ANDERE GEBRUIKERS, OF UW SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN EEN ANDER.


Hoe u een claim maakt tot inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten

Wij respecteren de intellectuele eigendommen van anderen en vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. We kunnen, naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers uitschakelen die, volgens ons, mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins geschonden zijn, gelieve ons te voorzien van de volgende informatie:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; en
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht correct is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of intellectuele eigendom of bevoegd bent om op te treden op het auteursrecht of namens de intellectuele eigendom van de eigenaar.

Gelieve claims van auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom naar ons te sturen naar support@hellopal.com. Wij zullen de door u verstrekte informatie en andere informatie die wij ontvangen overwegen, en we kunnen Content waarvan we bepalen dat het een inbreuk op uw rechten maakt naar eigen goeddunken verwijderen.


Diversen

U mag Hello Pal niet gebruiken wanneer dit wettelijk verboden is, en u gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud. Ons onvermogen of vertragen om enig recht of bepaling van de servicevoorwaarden uit te oefenen of te handhaven doet geen afstand van zulk recht of bepaling.

Deze servicevoorwaarden werden in het Engels geschreven. Als u een vertaling leest en deze in strijd is met de Engelse versie, dan kunt u er rekening mee houden dat de Engelse versie bepalend is.


Uw account verwijderen

U kunt uw account verwijderen door te gaan naar Instellingen en dan Account Management en te klikken op de knop met de drie puntjes om uw account te verwijderen.


Onze Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Web: www.hellopal.com

Email: support@hellopal.com