Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels, 中文, 中文(繁體), Duits, Frans, Koreaans, Braziliaans Portugees, Russisch, Europees Spaans en ไทย. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de standaard taal van deze site. Je kunt op een van de koppelingen klikken om de taal van de site naar een andere beschikbare taal te veranderen.

News


Investor News &
Press Releases


Geen berichten gevonden.

View all

Blog &
App Updates


WEDSTRIJD HELLO PAL: deel je kerstmomenten! 🎄

現在Hello Pal是聖誕季節!你是如何慶祝這個節日? 以動態分享你的聖誕節慶祝活動,裝飾,風景等照片。選為最佳動態的人將獲得特別獎勵! 從2018年12月20日到31日,我們每天將頒獎給 最多3名獲獎者 。此外,在比賽結束時(12月31日),我們將給予10個幸運的獲獎者特別獎勵! 活動規則: 1.活動時間GMT):2018年12月20日00:00 AM至12月31日11:59 PM(GMT) 2. 以動態分享你的照片 (包括至少3張照片)。你必須使用自己的原創照片。 3. 加入描述或標題 – 隨意用自己的語言。 4. 用”聖誕比賽”和”娛樂”標籤你的帖子。 必須同時選擇這兩個標籤! 5. 你可以在比賽期間多次發文,但內容必須與之前的帖子不同。具有相同內容的發文整個比賽將僅被計算成一個。 6. 讓盡可能多的人給你的動態送禮物!(如何發送禮物) (讚好和回應不會計入每日獎勵,但這些可能有助於你贏得大獎。) 獎勵和獲獎準則: 每日獎勵 每天結束時(2018年12月20-31日),我們將頒獎予獲得最多禮物的3個動態作者。 每天3名最多禮物動態將收到: 第一名 = 3, 000 PLT 第二名 = 2, 000 PLT 第三名 = 1, ...
Verder lezen
/ / Nieuws Blog & Application

Hello Pal App-update: geef geschenken voor Momenten die je leuk vindt! 🎉

我們剛剛發佈Hello Pal 5.2.5!此更新包括一個動態全新的禮物功能和其他一些改進。詳情如下: 喜歡某人的動態?給他們一份禮物! 更新Hello Pal,你會在每個人的動態看到一個全新的”禮物”按鈕。如果你喜歡某人的動態,通過向他們發送一份像Palto(PLT)形式的禮物來表達對他們內容的鼓勵。 要發送禮物:按”禮物”按鈕為你喜歡的動態,輸入你想要給予的數額, 可選擇輸入訊息(它將顯示為該貼文的評論), 然後按”發送”。 禮物功能只能在你啟動Hello Pal錢包的情況下使用。即是如果你已經啟動了你的錢包,你將自動可以給予別人禮物! 如果你還沒有啟動你的錢包,現在就立即啟動它。只需轉到應用程式的”我的”>”錢包” 螢幕,然後按”立即啟動”按鈕。 不夠Palto(PLT)?你可以通過Hello Pal獎勵賺取更多PLT。有一個全新的獎勵在Hello Pal獎勵 > 起始獎勵 – 現在就看一看! 未來還將有一些應用內的比賽和贈品。請務必追蹤我們的官方帳戶”Hello Pal”(ID10001),讓你不會錯過我們的公告。 除此以外 – Hello Pal 5.2.5 還包括一個更新和改進的封鎖功能! “封鎖”功能替換和改進舊有的”忽略”功能。現在當你封鎖某人時: • 從你的聊天收件匣中過濾出來自他們的新訊息 • 他們不能再對你的動態留下評論或回應 • 你的訊息來源將隱藏他們的動態 封鎖設定將於所有Hello Pal Inc.應用程式(Hello Pal、Travel Pal ...
Verder lezen
/ / Nieuws Blog & Application, Update

Introductie van Hello Pal-beloningen – Verdien blockchainmunten door Hello Pal te gebruiken!

更新 Hello Pal 我們剛剛發佈了自己的Hello Pal虛幣 – Palto(PLT)! 隨著我們最新Hello Pal(版本 5.2) 的更新,你現在以獲得Palto(PLT) 和比特幣(BTC) 的形式作為獎勵,其他虛擬貨幣如以太幣(ETH) 也將加入。繼續閱讀以瞭解更多內容! 甚麽是Palto(PLT) Palto是一個新的以區塊鏈為基礎的虛擬貨幣,特別是為Hello Pal使用者。與其他區塊鏈虛擬貨幣(如比特幣)一樣,Palto中的交易得到區塊鏈技術的好處,包括分散的記錄保存。 現在,除了發送和接受虛擬貨幣,如比特幣(BTC)和以太幣(ETH),你可以使用Hello Pal和Language Pal的”轉帳”和”紅包”功能接受和發送Palto(PLT)給你的朋友。(Travel Pal也將快加入錢包功能!) 如何能得到Palto?別擔心,有一個簡單的方法來做到這一點! Hello Pal 獎勵 當你更新Hello Pal 5.2和啟動你的Hello Pal錢包,你只要簡單地積極使用應用程式,使能夠開始獲取Palto(PLT)和比特幣(BTC)(以及未來的其他虛擬貨幣)。 根據你的應用程式投入程度,你可以獲得或多或小的獎勵: 1. 起始獎勵 完成一組簡單的任務,你可以領取大的獎勵。 例如,獲得良好的信用評分,完成你的個人資料,與一個新朋友開始聊天,張貼你的第一個動態,並啟動你的Hello Pal錢包。當你完成了這些任務,你可以獲得100 PLT! 如果你一個月前加入了Hello Pal,你可能已經完成了大部分的任務。前往”我的”>”Hello Pal獎勵”>”起始獎勵”來檢查你還需要做什麼,或者認領你的獎勵。 注意:對於如”張貼您的第一個動態”之類的任務,你需要張貼一個新的貼文,讓該任務轉為”完成”(在更新成Hello ...
Verder lezen

De Wallet van Hello Pal Wallet is er – Ontvang Bitcoin gratis!

Hello Pal 5.0現已可下載! 使用內建錢包,你現在可以得到一些免費的比特幣!請閱讀有關詳細資訊。 Hello Pal錢包 隨著新的錢包功能,你可以接收和發送比特幣,乙太或其他流行的虛擬貨幣。前往我>錢包及啟動你的錢包! 要轉帳數位貨幣或發送”紅包”:前去聊天,從聊天清單中選擇一個好友,從綠色功能表中按 (+),然後選擇”轉帳”或”紅包”。(你也可以從我>錢包進行轉帳。) 要接收數位貨幣,只需把你的錢包地址給你的朋友。前去我>錢包,按”管理”,選擇一種貨幣,然後按”存款”獲取你的錢包地址。 注: 目前只有具有”完美”信任評分的使用者才能使用輚帳和紅色功能。這些功能將很快提供給其他使用者。注意在發現> Hello Pal 消息(Hello Pal 使用者) 或訪問我們部落格中的公告。. 比特幣空投 從 2018年8月27日 開始,我們將贈送免費的比特幣給合資格的使用者!要成為合資格的使用者: 在2018年8月25日或以前啟動你的錢包。 確保已完成你的個人資料。 確保你一直遵循我們的社區指南。 確保你的信任評分是「完美」的,或者至少是「良好」的。瞭解更多關於信任評分的資訊。 (所有具有完美信任評分的使用者將獲得免費的比特幣,但一定數量具有良好的信任評分的使用者也可獲得免費的比特幣。 讓別人知道你已經準備好提供幫助 不要錯過施予的歡欣! 填寫個人資料中新的”我可以幫助”部分,並列出你在翻譯、校對等方面的技能。 有什麼需要幫忙的嗎?你現在可以篩選你的聊天搜尋結果找到可以幫忙的新朋友! 除此以外! 此更新還包括這些新功能和Bug修正: 使用你的手機號碼登錄 通過 SMS 重置密碼 在你的個人資料中增加更多語言 聊天設定中的新篩選選項 (重新命名”垃圾設定”) ...
Verder lezen
/ / Nieuws Blog & Application, Update

View all