Nói một ngôn ngữ – BẤT KÌ NGÔN NGỮ NÀO – chỉ trong vài phút!Tải về Hello Pal
Trong vòng một vài phút, tôi đã có thể trò chuyện với những người có quốc tịch khác nhau bằng các ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nói trước đây…Android and Me

Hello Pal có lẽ là cách dễ nhất mà chúng tôi từng thấy để tìm và nói chuyện với những người bản xứ…Nhận xét ứng dụng Android (4,5 sao trên 5)Hello Pal là một ứng dụng ngôn ngữ xã hội cho phép bạn nói các thứ tiếng khác nhau với mọi người trên thế giới, ngay lập tức.

Không phải học, không phải chờ đợi!


Tải Về
Lựa chọn ngôn ngữ & giọng của bạn

Có sẵn 12 ngôn ngữ!


Và hơn
thế nữa!