Tut – Gương Hello Pal là gì?

Gương Hello Pal là gì?

Nếu bạn muốn thực hành trò chuyện mà không làm phiền ai, Gương Hello Pal chính là người bạn tán gẫu hoàn hảo; nó sẽ gửi lại ngay tất cả những gì bạn gửi nó.

Gương Hello Pal chỉ lặp lại những gì bạn gửi cho nó, đây là một cách tuyệt vời để làm quen với tất cả các tính năng của Hello Pal.

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản, Gương Hello Pal sẽ tự động được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

Nhấp vào Gương Hello Pal Mirror và luyện tập ngay!