Tut – Làm thế nào để sử dụng danh sách từ vựng

Làm thế nào để sử dụng danh sách từ vựng

Trong chế độ “từ điển”, một số cụm từ sẽ được tô đậm màu đỏ. Nghĩa là nó nằm một phần trong danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng là gì?

“Danh sách từ vựng” là một danh sách các tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để tạo câu cho phù hợp với mình.

Ví dụ như câu này:

Tôi được sinh ra ở Trung Quốc

Bằng cách nhấn vào mục danh sách từ vựng (trong trường hợp này là “Trung Quốc“), một danh sách các từ có thể thay thế và cụm từ những cụm từ sẽ được cung cấp. Chọn cái nào phù hợp với bạn nhất. Bằng cách này, bạn có thể thay đổi các cụm từ.

Ví dụ, chúng ta chọn “Hoa Kỳ”. Chạm vào dấu “+” cạnh nó để hiển thị một bản dịch như là cách nói “Hoa Kỳ” trong ngôn ngữ mà bạn muốn thu âm. Nhấn vào nút phát để nghe bản ghi âm hướng dẫn

  • La tinh hóa (Màu hồng)
    Cách cụm từ hoặc từ được phát âm.
  • Bản dịch (Màu xanh)
    Cách viết từ hoặc cụm từ.
  • Bản hướng dẫn thu âm (Nút phát)
    Phát lại bản hướng dẫn ghi âm của từ hoặc cụm từ.

Nhấn dấu check để sử dụng.

Tuyệt vời! Bây giờ bạn có thể ghi âm cụm từ mới của bạn.