Tut – Cách sử dụng Phrasebook

Cách sử dụng Phrasebook

Giả sử bạn muốn nói chuyện với một người nào đó ở Trung Quốc, nhưng bạn không thực sự nói được ngôn ngữ của họ. Đây chính là lúc cần dùng đến từ điển.

Từ điển của chúng tôi gồm nhiều ngôn ngữ & nhiều thể loại. Mỗi loại có chứa một danh sách các cụm từ hàng ngày để giúp bạn giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Để sử dụng Từ điển, hãy vào “Trò chuyện”. Giờ thì chọn một người bạn và ở màn hình trò chuyện, gõ vào “Phrasebook” ở phía dưới.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn học bằng cách nhấn vào lá cờ Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn “Tiếng Trung Quốc giản thể”. Sau đó chọn mục “Cơ bản”.

Một danh sách các chủ đề sẽ xuất hiện. Chọn một chủ đề để xem các cụm từ. Hãy chọn “Chào mừng”.

Bây giờ chọn “Chào”.

Ở màn hình tiếp theo, bạn sẽ nhìn thấy “Chào” được viết và phát âm như thế nào bằng tiếng Trung Quốc.

Mỗi phần dịch cụm từ được chia thành ba phần.

  1. La tinh hóa (Hồng) – Cách phát âm cụm từ hoặc từ.
  2. Dịch (Xanh) – Cách viết cụm từ hoặc từ.
  3. Nhận xét (Trích dẫn) – Một nhận xét hoặc thường là bản dịch nghĩa đen của cụm từ.

Ở phía dưới cùng có 3 nút.

  1. Thêm vào Yêu thích (Ngôi sao) – Hãy thêm cụm từ vào mục yêu thích của bạn.
  2. Phát (Hình tam giác) – Phát đoạn ghi âm nghĩa đen của cụm từ.
  3. Phát chậm (Hai hình tam giác) – Phát một phiên bản chậm hơn của cụm từ.

Sau khi bạn đã làm quen với cụm từ, bạn có thể gửi cụm từ như bằng cách nhấpvào nút “Gửi”.

Nếu bạn muốn, bạn có thể ghi lại cụm từ bằng cách chạm & giữ nút “Ghi âm”.

Sau khi ghi âm, bạn có thể xem lại đoạn ghi âm bằng cách nhấp vào Nút Xem trước (loa). Chọn “Thích” để gửi hoặc “Không thích” để ghi âm lại lần nữa.

Làm tốt lắm! Bạn vừa nói “Xin chào” bằng tiếng Trung Quốc!

Nhận Tin nhắn từ điển

Khi bạn nhận được một tin nhắn từ điển, nhấn nút Phát (nếu có) để nghe đoạn ghi âm.

Nhấn nút mũi tên màu xanh để xem cách phát âm, dịch, ký tự viết hoặc nhận xét (nếu có).