Tut – Cách Gửi Tin nhắn Văn bản bằng Ngoại Ngữ

Cách Gửi Tin nhắn Văn bản bằng Ngoại Ngữ

Trong khi trò chuyện, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở chế độ Văn bản bằng cách chọn biểu tượng bàn phím.

Bây giờ nhập một số văn bản vào ô bên dưới, ví dụ “chào”.

Bạn có thể gửi nó như một tin nhắn văn bản thường xuyên. Để gửi tin nhắn này bằng một ngoại ngữ, nhấn vào nút Dịch.

Bây giờ bạn đã ở trên bảng dịch thuật Chạm vào Dịch để dịch tin nhắn văn bản của bạn.

Trên cùng là những gì bạn đã viết, và ở phía dưới là bản dịch, sử dụng ngôn ngữ được sử dụng lần cuối, trong trường hợp này là tiếng Pháp.

Để thay đổi ngôn ngữ, nhấn vào tên ngôn ngữ và chọn một tên khác, như tiếng Nhật.

Sau đó, bạn có thể bấm Thay thế để dán các bản dịch vào hộp văn bản để chỉnh sửa thêm, hoặc chỉ cần nhấn vào biểu tượng “máy bay giấy” để gửi tin nhắn ngay lập tức.

Bạn bè sẽ nhận được tin nhắn của bạn, với văn bản tiếng Nhật đã được dịch ở đầu trang, và văn bản gốc bằng tiếng Anh ở phía dưới.

Đối với một số ngôn ngữ, sẽ có một nút mũi tên màu xanh lá bên cạnh văn bản gốc.

Nhấn vào nút mũi tên màu xanh lá cây sẽ hiển thị phiên bản Latinh của văn bản được dịch.