Tut – Cách Gửi một Tin nhắn Văn bản

Cách Gửi một Tin nhắn Văn bản

Để gửi một tin nhắn văn bản, hãy mở cuộc trò chuyện với một người bạn ra và nhấp vào biểu tượng bàn phím để đến chế độ “văn bản”.

Bạn sẽ tìm thấy một hộp văn bản phía dưới. Nhấp vào để bắt đầu gõ tin nhắn của bạn.

Khi bạn đã hài lòng với tin nhắn của mình, hãy nhấp vào biểu tượng “máy bay giấy” ở bên phải để gửi.

Để gửi biểu tượng cảm xúc, chỉ cần bấm vào biểu tượng “mặt cười”, nhấn vào biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn. Giờ thì nó sẽ ở trong hộp văn bản của bạn.

Nếu bạn đã thực hiện xong, nhấn vào biểu tượng “máy bay giấy” để gửi đi.