การรายงานผู้ใช้ Hello Pal

การรายงานผู้ใช้ Hello Pal

การรายงานผู้ใช้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำได้ 2 วิธี: จากการสนทนาหรือจากหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

การรายงานผู้ใช้จากการสนทนา

 1. ในการสนทนา ให้แตะไอคอน “สามจุด” ที่มุมบนขวา
 2. ตอนนี้แตะที่ รายงานผู้ใช้.
 3. คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆแตะที่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเพื่อรายงานผู้ใช้

  ถ้าแตะที่อื่นๆ กรุณาใส่คำอธิบายและเราจะตรวจสอบต่อไป และเมื่อเสร็จแล้ว ก็กดตกลงเพื่อส่ง

  หากจะยกเลิก แตะที่ “ยกเลิก”.


การรายงานผู้ใช้จากหน้าโปรไฟล์

 1. ในหน้าโปรไฟล์ แตะที่ไอคอน “จุดสามจุด” ที่มุมบนขวา
 2. ตอนนี้แตะที่ รายงานผู้ใช้.
 3. คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆแตะที่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเพื่อรายงานผู้ใช้

  ถ้าแตะที่อื่นๆ กรุณาใส่คำอธิบายและเราจะตรวจสอบต่อไป และเมื่อเสร็จแล้ว ก็กดตกลงเพื่อส่ง

  หากจะยกเลิก แตะที่ “ยกเลิก”