Tut – Thanh Trình đơn Màu xanh lá cây (Trò chuyện)

Thanh Trình đơn Màu xanh lá cây (Trò chuyện)

Khi bạn đăng nhập vào một cuộc trò chuyện với bạn bè, bạn sẽ thấy một thanh trình đơn màu xanh lá cây phía dưới.

Bao gồm:

Chế độ văn bản (Biểu tượng Bàn phím)

Chế độ văn bản cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản và biểu tượng cảm xúc cho bạn bè của bạn.

Chế độ Giọng nói (Biểu tượng Micrô)

Chế độ giọng nói cho phép bạn ghi âm và gửi tin nhắn âm thanh đến bạn bè của bạn.

Chế độ từ điển Biểu tượng Sách)

Chế độ từ điển hướng dẫn bạn học và nói được ngôn ngữ thông qua các từ và cụm từ hàng ngày, đặc biệt là nếu bạn không quen thuộc với nó.

Chế độ Phương tiện Truyền thông (Biểu tượng Cộng)

Chế độ phương tiện truyền thông cho phép bạn gửi hoặc chụp ảnh và gửi cho bạn bè của bạn.