Cách Gửi một Tin Nhắn thoại

Cách Gửi một Tin Nhắn thoại

Để gửi một tin nhắn thoại, hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện với một người bạn sau đó nhấn biểu tượng “âm thanh”.

Nhấn và giữ nút để bắt đầu ghi âm.

Khi bạn đã hài lòng với đoạn ghi âm của mình, hãy nhấp vào “thích” để gửi cho bạn bè. Nếu bạn muốn ghi âm lại lần nữa, hãy nhấn “không thích” và lặp lại quá trình này.