การส่งข้อความเสียง

การส่งข้อความเสียง

ในการส่งข้อความเสียง เริ่มการสนทนากับเพื่อนของคุณก่อน และแตะที่ไอคอนรูปไมโครโฟน

แตะและกดค้างไว้เพื่อทำการบันทึก

หากพอใจในเสียงที่บันทึกไว้ แตะที่ สัญลักษณ์ “หัวแม่มือยกขึ้น” เพื่อส่งให้เพื่อน แต่ถ้าต้องการบันทึกใหม่ แตะที่ สัญลักษณ์ “หัวแม่มือยกลง” และทำซ้ำอีกครั้ง