Cách trò chuyện

Cách trò chuyện

Ngày 12 tháng 9 năm 2016

Để trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp, chủ nhà hoặc khách du lịch, nhấn vào biểu tượng “Trò chuyện” ở trình đơn chính phía dưới.

tp-14

Chọn một người từ danh sách hiện tại của bạn hoặc thêm một người bạn mới mà bạn muốn trò chuyện.

Khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện trò chuyện với một người bạn, bạn sẽ thấy một thanh trình đơn màu xanh lá cây dưới đây.

Chúng bao gồm bốn nút:

tp-15

Hình thức Văn bản (biểu tượng bàn phím)

Hình thức Văn bản cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản và các biểu tượng cảm xúc đến bạn bè của mình.

Hình thức Tiếng nói (biểu tượng micro)

Chế độ giọng nói cho phép bạn ghi âm và gửi tin nhắn âm thanh đến bạn bè.

Chế độ Từ điển (Biểu tượng cuốn sách)

Chế độ Từ điển hướng dẫn bạn tìm hiểu và nói một ngôn ngữ thông qua các từ và cụm từ mỗi ngày, đặc biệt khi bạn không quen thuộc với nó.

Chế độ Phương tiện truyền thông (Biểu tượng dấu cộng)

Chế độ truyền thông cho phép bạn gửi ảnh hoặc chụp ảnh và gửi cho bạn bè.